:

Får biträdande rektor ha personalansvar?

Innehållsförteckning:

 1. Får biträdande rektor ha personalansvar?
 2. Hur blir man förskole rektor?
 3. Kan man bli rektor utan att vara lärare?
 4. Vill bli biträdande rektor?
 5. Hur mycket tjänar en biträdande rektor?
 6. Kan rektor delegera personalansvar?
 7. Hur blir man rektor grundskola?
 8. Kan förskollärare bli rektor?
 9. Vem är skolledare?
 10. Vad krävs det för att bli rektor?
 11. Vad tjänar en biträdande rektor i Stockholm?
 12. Vad tjänar en vicerektor?

Får biträdande rektor ha personalansvar?

Varken skollagen eller förordningarna säger något specifikt om biträdande rektorer. Det gör att de kan ha mycket olika innehåll i sina tjänster. Personalansvar och ansvar för vissa verksamhetsfrågor är vanliga ingredienser. En del biträdande fungerar i praktiken som rektorer, men utan att ha det yttersta ansvaret.

Hur blir man förskole rektor?

Rektorsprogrammet är en treårig uppdragsutbildning från Skolverket och vänder sig till rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och andra skolledare med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Det är huvudmannen (för skolan man jobbar på) som anmäler sina skolledare till rektorsutbildningen.

Kan man bli rektor utan att vara lärare?

– Ja, för att bli rektor behöver man inte vara utbildad lärare, däremot ska man ha någon form av pedagogisk utbildning, det framgår tydligt av skollagen.

Vill bli biträdande rektor?

För att vara behörig till utbildningen ska du vara legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem. Utbildningen omfattar 7,5 hp och erbjuds både på grundläggande och avancerad nivå. Rekryteringsutbildningen erbjuds vid universitet som i dag ger den statliga befattningsutbildningen.

Hur mycket tjänar en biträdande rektor?

52 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Kan rektor delegera personalansvar?

Eftersom ledningsansvaret inte får delas mellan flera personer kan det bara finnas en ställföreträdande rektor i taget på en förskola eller skola. Det finns också möjlighet för rektorn att delegera beslut eller andra uppgifter till en anställd eller uppdragstagare på förskolan eller skolan.

Hur blir man rektor grundskola?

Lärarutbildning är den vanligaste bakgrunden för skolledare men inget krav. Skolledarutbildning är dock obligatorisk för rektorer. Det innebär att skolhuvudmannen är skyldig att låta sina rektorer genomgå det statliga rektorsprogrammet inom fyra år efter att rektorstjänsten tillträtts.

Kan förskollärare bli rektor?

För att vara behörig ska du vara legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem. Utbildningen ska enligt Skolverket ge möjlighet att utveckla kunskaper inom fyra områden: förskolan och skolans ramverk. rektorn och det formella ledarskapet.

Vem är skolledare?

Skolledare är ett samlingsnamn för rektorer och biträdande rektorer i förskola och skola, även andra med ledande befattningar inom skola och annan utbildning kan benämnas skolledare. Som chef för lärarna och övrig personal har skolledaren det övergripande ansvaret för verksamheten.

Vad krävs det för att bli rektor?

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng. styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng.

Vad tjänar en biträdande rektor i Stockholm?

Löner skolledare För rektorer 71 250 kronor och för biträdande rektorer 56 200 kronor.

Vad tjänar en vicerektor?

44 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.