:

Har alla rätt till internet?

Innehållsförteckning:

  1. Har alla rätt till internet?
  2. Hur många har tillgång till fiber i Sverige?
  3. När ska alla ha fiber?
  4. Har fiber i huset?
  5. När började man installera fiber i Sverige?

Har alla rätt till internet?

Regeringen inför därför nu för första gången en garanti att alla ska ha möjlighet att få en internetanslutning på 10 Mbit/s. Garantin införs för att möjliggöra moderna kommunikationslösningar, även för hushåll och företag som inte har tillgång till bredband eller en bra mobiltäckning.

Hur många har tillgång till fiber i Sverige?

Antalet fiberanslutna enfamiljshus ökade till stycken i oktober 2019, från ca i oktober 2018. Det motsvarar en ökning med ca 9,5 procent på ett år. Totalt sett var ca 67 procent av alla enfamiljshus i Sverige anslutna med fiber i oktober 2019.

När ska alla ha fiber?

Vad innebär bredbandsmålet? Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi – för ett helt uppkopplat Sverige 2025. Det finns dock också delmål på vägen dit. Bredbandsmålet 2020: Minst 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Har fiber i huset?

Fördelar med fiber i huset När du ansluter fiber till din villa innebär det att du får en signal via optiskt ljus, vilket gör att det både går att komma upp i höga hastigheter och överföra stora mängder datatrafik. Med fiberanslutning till villan går det att surfa utan några väntetider.

När började man installera fiber i Sverige?

1996 Boende i Ängelholm blir först i Sverige med bredbandsuppkoppling. Bredbandets utrullning i Sverige inleds 1996 då kommunala bolaget ÄKTV (Ängelholms Kabel-TV AB) börjar erbjuda uppkoppling via kabel-tv-modem till sina 7 000 kunder. Foto från Skellefteå.