:

Vart finns MSB?

Innehållsförteckning:

 1. Vart finns MSB?
 2. Vem leder MSB?
 3. Vad är MSB förkortning för?
 4. Vilka Beredskapsgrader finns det?
 5. När blev Räddningsverket MSB?
 6. Vad har platserna som MSB pekar ut gemensamt?
 7. Vilka myndigheter är Beredskapsmyndigheter?

Vart finns MSB?

MSB bedriver verksamhet i Stockholm, Karlstad och Kristinehamn samt på våra verksamhetsställen i Sandö, Revinge och Rosersberg där vi bedriver utbildning. MSB har ungefär 1200 anställda. Ansvarigt departement är Justitiedepartementet.

Vem leder MSB?

Charlotte Petri Gornitzka utsågs till ny generaldirektör för MSB den 30 september. Hon tillträdde sin tjänst den 10 december. Hon kommer senast från en tjänst som assisterande generalsekreterare och biträdande chef för FN:s barnfond, UNICEF, i New York.

Vad är MSB förkortning för?

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vilka Beredskapsgrader finns det?

Se även

 • Beredskapsläge.
 • Beredskapsarbete.
 • Beredskapslager.
 • Beredskapslok.
 • Beredskapspolisen.
 • Beredskapssoldat.
 • Kris- och katastrofberedskap i Sverige.

När blev Räddningsverket MSB?

MSB bildades den 1 januari 2009 genom att delar ur Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar sammanfördes till en myndighet.

Vad har platserna som MSB pekar ut gemensamt?

Det kan vara kommuner, landsting, myndigheter, frivilliga organisationer, företag eller spontana sociala nätverk. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar ska ge vägledning till aktörer för att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning.

Vilka myndigheter är Beredskapsmyndigheter?

Beredskapsmyndigheter

Affärsverket svenska kraftnätMigrationsverketStatens servicecenter
FinansinspektionenPensionsmyndighetenSäkerhetspolisen
FolkhälsomyndighetenPolismyndighetenTrafikverket
FörsäkringskassanPost- och telestyrelsenTransportstyrelsen
KriminalvårdenRiksgäldskontoretTullverket
BE