:

Vad är det som gör att vi har hög levnadsstandard i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är det som gör att vi har hög levnadsstandard i Sverige?
  2. Hur stort är Sverige till ytan?
  3. Är Sverige ett land?
  4. Hur många länder finns det i Sverige?
  5. Varför är Sverige ett i land?

Vad är det som gör att vi har hög levnadsstandard i Sverige?

Ekonomin är mycket beroende av exporten av dessa varor och Sverige påverkades därför hårt av den globala finanskrisen år 2008. De rika naturtillgångarna har gjort det möjligt att utveckla industrier som i sin tur lett till att Sverige har hög levnadsstandard och bra välfärdssystem.

Hur stort är Sverige till ytan?

528 447 km²Sverige / Yta

Är Sverige ett land?

Sveriges befolkning Sverige är Nordens mest folkrika land med 10,3 miljoner invånare. Närmare 2,4 miljoner av dem bor i och omkring Stockholm. Den nordliga delen av landet är glest befolkad.

Hur många länder finns det i Sverige?

Området med Sverige, Danmark, Norge, Island och Finland heter Norden. Sverige är ett stort och avlångt land. Det är 1 600 kilometer från norr till söder och 500 kilometer från väster till öster. Den totala ytan är 450 000 km².

Varför är Sverige ett i land?

Studien visar att Sverige utmärker sig särskilt när det gäller effektivt statsskick, goda levnadsförhållanden och ekonomisk stabilitet. Dessutom uppfattas svenskarna som trevliga och välkomnande och Sverige anses vara ett säkert land att vistas i.