:

Vad krävs för att bli behörig SFI lärare?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att bli behörig SFI lärare?
 2. Vad krävs för att jobba på SFI?
 3. Vilka jobb kan man få efter SFI?
 4. Är SFI komvux?
 5. Hur mycket tjänar en SFI lärare?
 6. Vem är behörig att undervisa i svenska som andraspråk?
 7. Är sfi gymnasienivå?
 8. Hur mycket kostar SFI?
 9. Hur blir man behörig i SVA?

Vad krävs för att bli behörig SFI lärare?

Utbildning. För dig som inte redan har lärarexamen gäller det att skaffa sig minst 180 högskolepoäng i skolämnen (och av dem minst 90 hp i ämnet Svenska som andraspråk) och sedan söka läsa KPU, Kompletterande Pedagogisk Utbildning, som är en 90 hp-utbildning = tre terminer på heltid.

Vad krävs för att jobba på SFI?

För att bli Behörig SFI-lärare, behöver man ha minst 180 högskolepoäng (och av dem minst 90 högskolepoäng i ämnet Svenska som andraspråk) för att sedan läsa KPU, Kompletterande Pedagogisk Utbildning, som är en 90 hp-utbildning = tre terminer på heltid.

Vilka jobb kan man få efter SFI?

 • Hotellreceptionist och konferensvärd – validering.
 • Hotellreceptionist och konferensvärd – lärling.
 • Hotellmedarbetare – lärling med språkstöd.

Är SFI komvux?

I dag upphör utbildning i svenska för invandrare (sfi) som en egen skolform och blir i stället en del av kommunal vuxenutbildning (komvux).

Hur mycket tjänar en SFI lärare?

32 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vem är behörig att undervisa i svenska som andraspråk?

För att bli behörig att undervisa i svenska för invandrare ska du ha något av följande: en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9, eller en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan om examen omfattar ämnet svenska som andraspråk.

Är sfi gymnasienivå?

gymnasienivå finns tre kurser i svenska. Om du vill läsa på universitet i Sverige krävs att du har ett godkänt betyg i svenska som andraspråk 3. På denna nivå ska du kunna uttrycka dig väl på grammatiskt korrekt och formellt skriven och talad svenska.

Hur mycket kostar SFI?

Att läsa på sfi kostar inget. Du behöver inte betala för böcker eller material som du använder under kursen. Men du har inte rätt till studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Du kan oftast kombinera dina studier i sfi med andra kurser på grundläggande eller gymnasial nivå.

Hur blir man behörig i SVA?

För att bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk krävs, utöver giltig lärarlegitimation, följande antal poäng i ämnet:

 • 30 hp för undervisning på SFI och i grundskolan åk 1-6.
 • 45 hp för undervisning på grundläggande vuxenutbildning och i grundskolan åk 7-9.
 • 90 hp för undervisning på gymnasienivå