:

Hur mycket mark behöver man för att vara självförsörjande?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket mark behöver man för att vara självförsörjande?
  2. Hur många ton potatis per hektar kan man få?
  3. Vilka länder är självförsörjande?
  4. Vad innebär det att vara självförsörjande?
  5. Hur stort potatisland för en familj?

Hur mycket mark behöver man för att vara självförsörjande?

Hur mycket mark ska du odla? Enligt en uträkning i odlingsboken Rätt ur jorden kan man räkna med att en familj på fyra personer kan bli självförsörjande på grönsaker om de har 500 kvm mark att odla på. Då ska man veta att en genomsnittlig svensk villatomt är på hela 1900 kvm.

Hur många ton potatis per hektar kan man få?

Till matpotatis räknas förutom färskpotatis och höst- och vinterpotatis för direkt konsumtion även potatis för tillverkning av mos, chips, pommes frites med mera samt foderpotatis och utsädesodlingar av matpotatissorter. Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis var 30 590 kilo per hektar år 2021.

Vilka länder är självförsörjande?

I Danmark är siffran för självförsörjning 130 procent. Norge ligger ungefär som Sverige, men med en tredjedel så mycket åkermark. Finland har en tydlig strategi att vara självförsörjande och klarar att försörja sig själv till 80 procent.

Vad innebär det att vara självförsörjande?

Självförsörjning är en teori, eller praktisk handling, om hur grupper eller samhällen ska försörja sig själva utan bytes- eller valutahandel. Teorin är i viss mån utbredd inom vissa anarkistiska grupper och då speciellt inom individualanarkismen. Självförsörjning förespråkas även inom vissa miljögrupper.

Hur stort potatisland för en familj?

På 500 kvadratmeter frilandsodling kan du få fram ett års grönsaksförbrukning för fyra personer som äter blandkost. Här är vad som behövs för att de fyra ska klara sig närings- och mättnadsmässigt. Avsätt så här mycket av odlingsytan till varje grönsak (storleksordning): Potatis – 3 kvadratmeter odlingsyta.