:

Vilken hjärnhalva gör vad?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken hjärnhalva gör vad?
  2. Vad är stora hjärnan?
  3. Vad gör hjässloben?
  4. Vilken hjärnhalva använder du mest?
  5. Vilken hjärnhalva arbetar mest med färger och bilder?

Vilken hjärnhalva gör vad?

Vänster hjärnhalva ansvarar för det språkliga, (till exempel tal- och skrivförmåga), språklig nyinlärning och logiskt tänkande. Höger hjärnhalva arbetar med rumsuppfattning, melodier, helhet och intuition. Nackloben tar emot och bearbetar synintryck, tinningloben ljud och hjässloben känsel.

Vad är stora hjärnan?

Storhjärnan är den största och mest utvecklade delen av människans hjärna. Storhjärnans komplexa funktion gör att vi skiljer oss från djuren. Den är delad i två halvor som kallas hemisfärer. Den vänstra hjärnhalvan är oftast den mest dominanta, och ansvarar bland annat för språk och tal.

Vad gör hjässloben?

Loberna har olika uppgifter I hjässloben finns centrum för känsel och smak. I tinningloben finns bland annat centrum för hörsel och lukt. I nackloben finns syncentrum. De delar av kroppen som du använder mest eller som är känsligast behöver störst plats i din hjärna.

Vilken hjärnhalva använder du mest?

Medan vänster hjärnhalva gör att man är mer logisk, analytisk och kritisk i sitt tänkande, så har höger hjärnhalva fokus på kreativitet, intuition och känslor. Vissa personer kan nog väldigt tydligt se vilken hjärnhalva som är deras mest dominanta – huruvida de är ”högerhjärnta” eller ”vänsterhjärnta”.

Vilken hjärnhalva arbetar mest med färger och bilder?

Man brukar säga att vänster hjärnhalva styr resonemang, logik, matematik, språk kontroll och logik, och att höger hjärhalva är hem till passion, känslor, färger, kreativitet och skratt.