:

Vad är Delta s?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Delta s?
  2. Hur man räknar ut delta h?
  3. Hur stor energimängd avges tas upp om du förbränner 3500 g propan?
  4. Vad innebär låg värmekapacitet?
  5. Hur vet man om en reaktion är exoterm eller endoterm?

Vad är Delta s?

Reaktioners spontanitet 1) Reaktionen nedan (förbränning av kol i syrgas) har ΔH < 0 (exoterm reaktion) och ΔS > 0 (entropin i systemet ökar). Detta ger att den säkert blir spontan eftersom ΔG får ett negativt bidrag både ifrån entalpitermen och entropitermen. Reaktionen är spontan vid alla temperaturer.

Hur man räknar ut delta h?

Hej, när man beräknar delta h med hjälp av bindningsenergier får man svaret i kJ/mol innebär det delta h för en exoterm reaktion kommer vara lika med delta h c (alltså delta h för förbränning). Jag menar delta h c beräknas med formeln -q/n.

Hur stor energimängd avges tas upp om du förbränner 3500 g propan?

Propan, C3H8; (som ingår i gasol) förbränns enligt formeln: C3H8(g) + 5O2(g) = 3 CO2 +4 H2O(l) ∆H = - 2 220 kJ.

Vad innebär låg värmekapacitet?

Värmekapaciteten är förhållandet mellan den värme vi tillför ett ämne och den temperaturstigning föremålet får. där C är värmekapaciteten, Q är värmet och T är temperaturen. Värmekapaciteten beror på mängden av det ämne som värms upp. T ex så har 2 kg vatten dubbelt så stor värmekapacitet som 1 kg vatten.

Hur vet man om en reaktion är exoterm eller endoterm?

En exoterm reaktion, från grekiskans Exo- för ut och Thermes- för värme, är en kemisk reaktion där värme avges. Motsatsen är endoterma reaktioner, där energin som måste tillföras för att reaktionen ska fortgå är större än den avgivna energin.