:

Hur kan rektanglar se ut?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan rektanglar se ut?
  2. Hur räknar man ut ytan på en kvadrat?
  3. Hur räknar man ut area åk 7?
  4. Vad är area årskurs 3?
  5. Hur förkortar man area?
  6. Vad är area åk 4?
  7. Hur räknar man ut arean i en fyrhörning?

Hur kan rektanglar se ut?

Rektangel. I rektanglar är motstående sidor lika långa och alla vinklar är räta. Omkretsen och arean beräknas med dess sidlängder, b och h.

Hur räknar man ut ytan på en kvadrat?

En kvadrat är ju också en rektangel, så arean får du genom att multiplicera basen med höjden. Väggen är 25 kvadratmeter. Men eftersom basen och höjden är lika långa i en kvadrat räcker det att ta vilken sida som helst gånger sig själv. Alltså sidan i kvadrat.

Hur räknar man ut area åk 7?

Då vi ska räkna ut arean av en rektangel så multiplicerar vi basen med höjden. Samma sak gör vi med kvadrater som är så kallade liksidiga rektanglar, alltså alla sidorna är lika långa. Detta gör så att kvadratens area är sidan i kvadrat eller sidan upphöjt till 2.

Vad är area årskurs 3?

Basen ⋅ höjden = Area.

Hur förkortar man area?

SI-enheten för area är kvadratmeter (förkortning: m², tidigare ibland kvm).

Vad är area åk 4?

När en vägg ska målas eller tapetseras är det inte så viktigt att veta hur långt det är runt. Det är viktigare att veta hur stor ytan är. En kvadrat med sidan 1 cm säger vi har arean 1 kvadratcentimeter.

Hur räknar man ut arean i en fyrhörning?

Arean beräknas genom att multiplicera sidan med sidan. En rektangel är en fyrhörning där alla vinklarna är räta. Alla kvadrater är rektanglar. Arean beräknas genom att multiplicera längden med bredden.