:

Hur många brandsläckare ska man ha?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många brandsläckare ska man ha?
  2. Vilken storlek på brandsläckare?
  3. Hur många kilo brandsläckare?
  4. Vad är en brandfilt gjord av?
  5. Är det lag på att ha brandsläckare?
  6. Vad är fördelen med att använda Koldioxidsläckaren?
  7. Får en brandsläckare ligga ner?
  8. Kan en brandfilt bli för gammal?
  9. När är det inte lämpligt att använda brandfilt?
  10. Var kastar man brandsläckare?

Hur många brandsläckare ska man ha?

Minst en släckare bör placeras på respektive våningsplan. Normalt skall släckare placeras nära utgångsdörren. Vid större brandrisker bör en brandsläckare placeras intill brandrisken. I vissa sammanhang kan det vara bättre att välja två mindre släckare istället för en stor.

Vilken storlek på brandsläckare?

Vi rekommenderar att du har en pulversläckare med 6 kg pulver och brandfilt, då kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum. Med en 6 kg pulversläckare har personer som inte har vana att släcka bränder goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad.

Hur många kilo brandsläckare?

I en vanlig bil räcker en tvåkilos pulversläckare, i större fordon såsom lastbilar krävs pulversläckare på minst sex kilo. Montera släckaren i en speciell fordonshållare som förhindrar att släckaren ramlar och riskerar att lösas ut av misstag.

Vad är en brandfilt gjord av?

En brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare för att släcka mindre bränder eller minska spridning av en brand som uppstått. Brandfilten består av ett eller två lager glasfiberduk med ett tätskiktslager som släpper igenom ett minimum av brännbara gaser. Vi rekommenderar en brandfilt som är 1 cm.

Är det lag på att ha brandsläckare?

I varje bostad ska det finnas brandskydd, för din och dina grannars säkerhet. I alla bostäder ska det finnas brandvarnare. Det är bra om du själv också skaffar en 6 kilos pulversläckare och en brandfilt, gärna 1 centimeter stor.

Vad är fördelen med att använda Koldioxidsläckaren?

Som släckmedel ligger fördelen hos koldioxid att den är gasformig och därför kan sprida sig i svåråtkomliga utrymmen. Den lämnar inte några rester efter sig och den är inte elektriskt ledande vilket gör att den kan användas direkt mot spänningsförande utrustning.

Får en brandsläckare ligga ner?

Kontrollera då att den inte är skadad (en släckare är ett tryckkärl, en skadad brandsläckare kan därför vara direkt skadlig och bör skrotas). Vänd den även upp och ned och skaka försiktigt. Detta görs för att pulvret inte skall fastna i botten med resultat att släckaren inte fungerar vid behov.

Kan en brandfilt bli för gammal?

När en brandfilt är använd i brand är den förbrukad, den bör då kasseras och ersättas med en ny.

När är det inte lämpligt att använda brandfilt?

Viktigt att tänka på är att inte kasta filten på branden. Lägg den istället bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden. Om det börjar brinna i någons kläder, försök få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken.

Var kastar man brandsläckare?

Lämnas till: Miljöstation. ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC.