:

Hur får man fram sin timlön?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man fram sin timlön?
  2. Hur skriver man 10 min i timmar?
  3. Hur stor del av en timme är 10 minuter?
  4. Hur många timmar är 25%?
  5. Hur många timmar i veckan är 75%?
  6. Hur många procent är 7 timmar i veckan?

Hur får man fram sin timlön?

De vanligaste omräkningarna av månadslön är:

  1. Timlön = månadslönen dividerat med 167.
  2. Dagslön = månadslönen dividerat med 21.
  3. Dagslön per kalenderdag = månadslönen x 12 dividerat med 365.

Hur skriver man 10 min i timmar?

Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet....Minuter till Timme tabell.

MinuterTimme
7 min0.12 hr
8 min0.13 hr
9 min0.15 hr
10 min0.17 hr

Hur stor del av en timme är 10 minuter?

Minuter till Timme tabell

MinuterTimme
8 min0.13 hr
9 min0.15 hr
10 min0.17 hr
11 min0.18 hr

Hur många timmar är 25%?

Är du exempelvis är anställd i genomsnitt 10 timmar per vecka så ska du fylla i 25 procent omfattning. Du räknar ut din anställnings omfattning genom att dividera dina anställningstimmar med 40 och multiplicera kvoten med 100 (dina timmar/).

Hur många timmar i veckan är 75%?

75 procent är i genomsnitt 30 timmar per vecka enligt formeln 40 timmar x 0,75 = 30 timmar.

Hur många procent är 7 timmar i veckan?

Svar:Arbetstiden räknas utifrån genomsnittlig veckoarbetstid, där 40 timmar i veckan är 100 procent. Eftersom månader är olika långa går det inte att relatera månadsarbetstiden till sysselsättningsgraden och säga att X antal timmar i månaden är motsvarande procent av sysselsättningsgraden.