:

Hur tar man reda på sin biologiska ålder?

Innehållsförteckning:

  1. Hur tar man reda på sin biologiska ålder?
  2. Vad är min Konditionsålder?
  3. Hur räknar man ut sin syreupptagningsförmåga?
  4. Vad är ett bra VO max?
  5. Vad är ett bra Konditionsvärde?
  6. Hur räknar man ut maximal syreupptagningsförmåga?

Hur tar man reda på sin biologiska ålder?

Om du vill kan du med ett blodtest få veta längden på dina telomerer. Ju kortare de små bitarna av DNA är, desto högre skulle din biologiska ålder kunna vara - eftersom de korta telomerer korrelerar med åldersrelaterade sjukdomar.

Vad är min Konditionsålder?

Konditionsålder är ett värde som beräknar om ditt VO2Max-värde till ålder. Genom att regelbundet ägna dig åt rätt form av fysisk aktivitet kan du höja ditt VO2Max-värde och sänka din konditionsålder. En förbättring av VO2max är högst individuell och beror på faktorer som ålder, kön, genetik och träningsbakgrund.

Hur räknar man ut sin syreupptagningsförmåga?

Lite förenklat så beräknas din maximala syreupptagning (i liter per minut) genom att multiplicera ventilationen med skillnaden i syreinnehåll i rumsluft och utandningsluft.

Vad är ett bra VO max?

För en normalrörlig kvinna på 30-40 år vanligt värde mellan 30-35 ml/kg och motsvarande för en man 40-45 ml/kg. För elitidrottare inom konditionsidrotter såsom löpning, cykling och skidåkning är det inte ovanligt att ligga på 80-85 ml/kg, medan lagidrottare oftare ligger runt 50-60 ml/kg.

Vad är ett bra Konditionsvärde?

För män runt 30 år anses ett konditionsvärde på över 45 som bra. För kvinnor i samma ålder bör det vara över 40. Elitidrottare har oftast ett konditionsvärde över 70 och några av de högsta konditionsvärden som uppmätts ligger på över 90.

Hur räknar man ut maximal syreupptagningsförmåga?

Lite förenklat så beräknas din maximala syreupptagning (i liter per minut) genom att multiplicera ventilationen med skillnaden i syreinnehåll i rumsluft och utandningsluft.