:

Hur sker en korrekt avtappning av kylmedel?

Innehållsförteckning:

 1. Hur sker en korrekt avtappning av kylmedel?
 2. Hur mycket köldmedium?
 3. Vem ska rapportera köldmedia?
 4. Hur mäter man underkylning?
 5. Hur mycket olja i AC system?
 6. Vad är Köldmedierapportering?
 7. Vem får köpa köldmedium?

Hur sker en korrekt avtappning av kylmedel?

När man tömmer ett kylsystem på köldmedium överför kylentreprenören all vätska till en annan behållare och ansvarar för att den förstörs eller återvinns, beroende på vilken vätskan det är. Det är viktigt att komma ihåg att det är nödvändigt att den totala mängden köldmedium i ett system töms och tas om hand.

Hur mycket köldmedium?

KöldmediumGWP10 ton CO2e
R125 [1] [2]35002,86
R1270 [4]25000
R134a14306,99
R14 [1] [2]73901,35

Vem ska rapportera köldmedia?

Det är operatören som är ansvarig för att rapporteringen görs. Rapportering ska göras i de fall då en eller flera utrustningar i en anläggning totalt når upp till 14 ton koldioxidekvivalent f-gaser eller mer.

Hur mäter man underkylning?

Underkylningen kan mätas i ett kylskåp med följande steg:

 1. Mät trycket vid mottagaren. ...
 2. Använd tryck-temperaturdiagrammet för att få värdet på mättnadstemperaturen för köldmediet.
 3. Mät den verkliga temperaturen på köldmediet som cirkulerar genom kondensorn. ...
 4. Ta skillnaden mellan de båda temperaturerna.

Hur mycket olja i AC system?

Kompressortillverkarens anvisningar om oljenivån bör följas. Det är stor skillnad mellan hur mycket olja som stannar kvar i olika typer av kompressorer. I varianten med oljesump kan upp till hälften av den totala oljemängden samtidigt befinna sig i kompressorn.

Vad är Köldmedierapportering?

Köldmedierapportering – Läckagekontroll Det betyder att vi säkerställer att kylsystemet inte har några läckage där växthusgaser kan sippra ut och sedan åtgärdar eventuella läckage. På lite större anläggningar måste (beroende på vilket köldmedium som används) det genomföras läckagekontroll två gånger per år.

Vem får köpa köldmedium?

Är det tillåtet? Nej, det är inte tillåtet att leverera köldmedier till en icke-certifierad person. Det är heller inte tillåtet att som privatperson fylla på AC-anläggningen på bilen. Det krävs certifikat för att utföra dessa arbeten.