:

Vad är en oregelbunden figur?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en oregelbunden figur?
  2. Hur räknar man ut arean på en oregelbunden figur?
  3. Hur räknar man ut area på en form?
  4. Hur räknar man ut sammansatta figurer?
  5. Hur räknar man ut area och omkrets?
  6. Hur räknar man area på sammansatta figurer?

Vad är en oregelbunden figur?

En oregelbunden polygon är en geometrisk figur som inte uppfyller regelbundenhet. Det är, det är inte sant att alla dess sidor har samma längd och att dess inre vinklar inte delar samma mått. Det vill säga en oregelbunden polygon är en som inte är liksidig eller likvinkulär.

Hur räknar man ut arean på en oregelbunden figur?

Oregelbundna månghörningar Här måste vi antingen ha de rätta måtten eller mäta själva, för att kunna beräkna figurens area. Om du inte har måtten måste du använda din linjal och mäta i figuren. Börja med att dela in figuren i lämpliga trianglar. Sedan beräknar du arean på var och en av trianglarna och adderar areorna.

Hur räknar man ut area på en form?

Då vi ska räkna ut arean av en rektangel så multiplicerar vi basen med höjden. Samma sak gör vi med kvadrater som är så kallade liksidiga rektanglar, alltså alla sidorna är lika långa. Detta gör så att kvadratens area är sidan i kvadrat eller sidan upphöjt till 2.

Hur räknar man ut sammansatta figurer?

Arean får vi fram genom att lägga ihop de två långa sidorna och sen dela med två. 100 plus 90 delat med 2 som är 95. Sen multiplicerar vi svaret med bredden på banan, 12.

Hur räknar man ut area och omkrets?

Sidorna är parallella med varandra och motstående sidor är lika långa. För att beräkna omkretsen så summeras alla sidor med varandra och för att beräkna arean så multipliceras basen med höjden.

Hur räknar man area på sammansatta figurer?

Arean får vi fram genom att lägga ihop de två långa sidorna och sen dela med två.