:

Vart är min elmätare?

Innehållsförteckning:

  1. Vart är min elmätare?
  2. Hur mäter en elmätare?
  3. Hur ofta mäts elförbrukning?
  4. Vad är mätarställning el?
  5. Var ser jag min elförbrukning?
  6. Hur stor är min elförbrukning?

Vart är min elmätare?

På de flesta hus sitter elmätaren på utsidan av huset, men i vissa fall kan den sitta inomhus. Då behöver den som ska utföra mätarbytet tillträde till din fastighet för att kunna göra jobbet.

Hur mäter en elmätare?

Vanligtvis sker det genom att en AD-omvandlare mäter ström och spänning ungefär 1000 ggr per sekund. Varje sammanhörande spänningsvärde och strömvärde multipliceras sedan i en mikroprocessor och multipliceras också med tiden mellan varje "sampel".

Hur ofta mäts elförbrukning?

Smartare elmätare på gång Varje lägenhet, villa och fritidshus har en elmätare som mäter elförbrukningen. Det är ditt elnätsbolag som äger mätaren och ansvarar för att mäta din elförbrukning. Elnätsbolaget läser av mätaren den sista i varje månad. Efter det får du en elräkning baserad på din elanvändning den månaden.

Vad är mätarställning el?

Om du hellre vill se användningen på din mätare ska du kolla på din elmätares mätarställning. Där ser du hur mycket el du har använt i kilowattimmar (kWh). Om du vill se användningen för en viss period, kolla på mätarställningen dag ett och den sista dagen i perioden. Skillnaden mellan värdena visar din elanvändning.

Var ser jag min elförbrukning?

Fakturan eller personliga sidor hos elbolaget kan ge dig en bra bild av hur strömförbrukningen ser ut över tid. Oftast är din elcentralen uppkopplad till elleverantören och du kan se exakt hur stor förbrukningen är. Genom att titta på hur det ser ut under hela året kan du hitta leverantören som passar dig bäst.

Hur stor är min elförbrukning?

Statistiska centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el, en normal energiförbrukning för en mindre lägenhet är ca 2000 kWh/år och en större bostad använder ca 5000 kWh/år. Schablonvärdena gäller bostäder som inte använder el för uppvärmning.