:

Vad krävs av Marknadsportföljen i CAPM modellen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs av Marknadsportföljen i CAPM modellen?
  2. Vad betyder effektiva fronten?
  3. Vad är effektiv avkastning?
  4. Vad menas med riskpremien för en livförsäkring?
  5. Vad är genomsnittlig effektiv årsavkastning?

Vad krävs av Marknadsportföljen i CAPM modellen?

CAPM är en långsiktig jämviktsmodell och avser en marknadsportfölj som består av samtliga tillgångar på alla marknader. Eftersom det vore nästintill omöjligt att värdera alla tillgångar används normalt sett ett index som approximation för marknadsportföljen, exempelvis Affärsvärdens Generalindex.

Vad betyder effektiva fronten?

Hela poängen är att en portfölj alltid ska befinna sig vid en effektiv front, vilket betyder maximal avkastning givet en viss risknivå. En portfölj eller tillgång ska alltid finnas på den effektiva fronten, alltså ge maximal avkastning vid en given risknivå.

Vad är effektiv avkastning?

Effektiv avkastning (ERR) Den effektiva avkastningen är avkastningen som en investerare får för att återinvestera de kassaflöden som genereras av en investering till en viss ränta.

Vad menas med riskpremien för en livförsäkring?

Riskpremie är den riskkostnad i en Kapitalförsäkring som tas ut i form av en avgift varje månad för att täcka upp återbetalningsskyddet av försäkringen. Om du avlider så betalas 101 % av värdet ut till förmånstagare och den extra procenten är det som avgiften bekostar.

Vad är genomsnittlig effektiv årsavkastning?

en fond eller en aktie har avkastat under en 10 årsperiod. Om en aktie har avkastat totalt 130% under en 10 årsperiod går det inte att dividera 130/10 för att få fram den genomsnittliga årsavkastningen. Om du gör denna beräkning kommer du att få fram en avkastning på 13% per år.