:

Hur många kW per kvadratmeter?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många kW per kvadratmeter?
  2. Hur räkna på värmepump?
  3. Hur stor yta värmer en luftvärmepump?
  4. Hur många kW värmepump?
  5. Hur mycket värmer en luftvärmepump?
  6. Hur många luftvärmepumpar kan man ha?

Hur många kW per kvadratmeter?

Man brukar räkna med att en viss effekt täcker en viss yta. Gammalt hus med dålig isolering räkna ca 55W per kvadratmeter. Medelgammalt/Normalt hus med standard isolering räkna ca 45W per kvadratmeter. Nybyggt hus med bra isolering räkna ca 40W per kvadratmeter.

Hur räkna på värmepump?

Ungefärliga priser på värmepump Om vi räknar på en villa med ett värmebehov på 20 000 kWh/år så ser investeringskostnaden ut ungefär så här: Bergvärme: Mellan 100 0 000 kronor beroende på borrdjup. Jordvärme eller sjövärme: Cirka 130 000 kronor. Luft/vattenvärmepump: Cirka 120 000 kronor.

Hur stor yta värmer en luftvärmepump?

Gränsen för vad en luftvärmepump klarar av är ett hus på cirka 170-180 kvadratmeter, därefter behöver du fler än en. De största luftvärmepumparna med bäst effekt klarar i regel av att värma ett hus på cirka 180 kvadratmeter om det är bra isolerat och om det inte är för kallt ute vintertid.

Hur många kW värmepump?

En normalvilla förbrukar cirka 25 000 kWh per år. Då räcker det med en värmepump på 5 kW. Detta är endast ett riktvärde och flera saker kan påverka detta, som t.

Hur mycket värmer en luftvärmepump?

Värmepumpen är trots det effektiv. För varje kWh el den drar avger den i snitt 3,4 kWh värme. Mellanskillnaden är gratis energi från uteluften. Se därför en luftvärmepump som ett komplement till din nuvarande uppvärmning som täcker 35-55% av husets värmebehov.

Hur många luftvärmepumpar kan man ha?

Då bör värmepumpens innedel placeras intill trappan. Men det allra bästa i det fallet, liksom om du har en planlösning med många avskilda rum, är att installera en luft/luftvärmepump med flera innedelar, alternativ två separata luft/luftvärmepumpar. Flera innedelar ger bättre värmespridning.