:

Hur skriver man exponent i Excel?

Innehållsförteckning:

  1. Hur skriver man exponent i Excel?
  2. Hur skriver man 10 upphöjt till 6?
  3. Hur gör man nedsänkt siffra i Excel?
  4. Vad betyder nedsänkt siffra?
  5. Hur gör man en nedsänkt siffra Mac?
  6. Hur gör man en liten tvåa?

Hur skriver man exponent i Excel?

Först vårat tal och sedan vår exponent. Exempel: =UPPHÖJT. TILL(2;2) = 4, eller ange en referenser. Ett annat sätt att göra en ”upphöjt till” beräkning är att använda sig av tecknet ”^”.

Hur skriver man 10 upphöjt till 6?

För upphöjd formatering trycker du på Ctrl, Skift och plustecknet (+) samtidigt.

Hur gör man nedsänkt siffra i Excel?

Markera tecken i en cell eller ett cellområde som du vill formatera. Klicka på dialogruteprogrammet Inställningar Teckensnitt i gruppen Teckensnitt på fliken Start. Tryck på Ctrl+1. Markera kryssrutanUpphöjd eller Nedsänktunder Effekter och klicka på OK.

Vad betyder nedsänkt siffra?

När man har flera värden av samma typ kan man skilja dem åt med ett index, som är ett nedsänkt tal, uttryck, bokstav eller liknande. Man skulle kunna skriva dessa som a, b, c, osv.

Hur gör man en nedsänkt siffra Mac?

Öppna en programmeny med hjälp av tangentbordet och tryck sedan på den understrukna bokstaven för det objekt du vill välja. Om du till exempel vill öppna menyn Infoga på en Mac trycker du på Ctrl + Option + i....Kortkommandon för Google Dokument.

Vanliga åtgärder
UnderstrukenCtrl + u
GenomstrukenAlt + Skift + 5
UpphöjdCtrl + .
NedsänktCtrl + ,

Hur gör man en liten tvåa?

Prova med alt253. alltså håll ner altsmatidigt som Du slår 253.