:

Vad är kvadraten på 10?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är kvadraten på 10?
  2. Vad är kvoten ur 8?
  3. Vad är kvadraten på 50?
  4. Vad är motsatsen till roten ur?
  5. Hur får man fram roten ur?
  6. Vad är kvadraten av ett heltal?

Vad är kvadraten på 10?

Tar vi fjärderoten ur 10000 får vi 10, vilket betyder att 10 multiplicerat med sig självt fyra gånger är 10000.

Vad är kvoten ur 8?

Detta fungerar inte då √8 =√4×√2 = 2×√2 ≈2×1.4. Detta innebär att på tallinjen ska det ligga lite under 3.

Vad är kvadraten på 50?

Inom aritmetiken är en kvadrat av ett tal lika med talet multiplicerat med sig självt. Exempelvis är 25 en kvadrat av 5, eftersom 5 · 5 = 25. Ett annat vanligt skrivsätt är i potensform, 52 (utläses ”fem upphöjt till två” eller ”fem i kvadrat”). Kvadraten av n är arean av en kvadrat (liksidig rektangel) med sidan n.

Vad är motsatsen till roten ur?

Ett viktigt användningsområde för kvadratrötter är att lösa andragradsekvationer. Då roten ur är motsatsen till kvadraten (upphöjt till) så är det ett sätt att lösa ut den okända variabeln.

Hur får man fram roten ur?

En kvadratrot ur ett tal x är ett icke-negativt tal som upphöjt till 2 är lika med x. Till exempel är 4 kvadratroten ur 16, eftersom 4² = 16. Man brukar säga att "kvadratroten ur 16 är lika med 4", eller "roten ur 16 är lika med 4".

Vad är kvadraten av ett heltal?

Inom aritmetiken är en kvadrat av ett tal lika med talet multiplicerat med sig självt. Exempelvis är 25 en kvadrat av 5, eftersom 5 · 5 = 25. Ett annat vanligt skrivsätt är i potensform, 52 (utläses ”fem upphöjt till två” eller ”fem i kvadrat”). Kvadraten av n är arean av en kvadrat (liksidig rektangel) med sidan n.