:

Vad kommer efter cm?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kommer efter cm?
 2. Vilka enheter är Areaenheter?
 3. Hur många SI enheter finns det?
 4. Vilka enheter finns det?
 5. Är G En storhet?
 6. Hur mycket är en aln?
 7. Hur räknar man ut omkrets från area?
 8. Hur många kvadratmillimeter går det på en kvadratmeter?
 9. Vad är det för enhet?

Vad kommer efter cm?

1 centimeter är samma sak som en hundradels meter. Enheten millimeter (mm) används i många sammanhang istället för centimeter, när vi behöver ange längden mer exakt.

Vilka enheter är Areaenheter?

SI-enheter

 • Ar (a) m²
 • Hektar (ha) 1 hektar = 100 ar = 10 000 m²
 • Kvadratkilometer (km²) 1 kvadratkilometer = 100 hektar = m²

Hur många SI enheter finns det?

Definition av SI-systemets sju grundenheter Meter är grundenheten för längd. 1 m definieras som det avstånd ljus färdas i tomrum under 58 sekund.

Vilka enheter finns det?

Enheter

 • Du skall kunna räkna med vanliga enheter för längd (mm, cm, dm och m), vikt (mg, g, hg, kg och ton) och volym (ml, cl, dl, l)
 • Du skall kunna räkna ut medelhastighet.
 • Du skall kunna kunna läsa av hur lång tid som gått och omvandla mellan olika tidsenheter som dygn, timmar, minuter och sekunder.

Är G En storhet?

En storhet är en kvantitativ egenskap, som till exempel hastighet eller tid....SI-enheterna.

StorhetEnhetSymbol
LängdMeterm
MassaKilogramkg
TidSekunds
Elektrisk strömAmpereA

Hur mycket är en aln?

Man ville ju inte bli lurad på någon tum rep! Hjältekonungen Karl IX fann dock detta lite opraktiskt och 1604 beslutade han att en aln i Sverige skulle vara 59,38 centimeter. Som utgångspunkt hade han den så kallade Rydaholmsalnen som hängde på Rydaholms kyrka i Småland.

Hur räknar man ut omkrets från area?

För att beräkna omkretsen så summeras alla sidor med varandra och för att beräkna arean så multipliceras basen med höjden.

Hur många kvadratmillimeter går det på en kvadratmeter?

Kvadratmillimeter till Kvadratmeter tabell

KvadratmillimeterKvadratmeter
6 mm²0.00 m²
7 mm²0.00 m²
8 mm²0.00 m²
9 mm²0.00 m²

Vad är det för enhet?

Enhet kan syfta på: Enhet – en militär organisation för en viss uppgift, se Förband (militär) Enhetsstat – en stat som bara består av en statlig enhet med gemensam lagstiftning. Måttenhet – en bestämd storlek på en storhet som används för att mäta storheten.