:

Vad står det i BBR 6 251 om Ventilationsflöde?

Innehållsförteckning:

  1. Vad står det i BBR 6 251 om Ventilationsflöde?
  2. Vad bör man i projekteringen ta hänsyn till när man fastställer erforderligt Ventilationsflöde i en byggnad?
  3. Vad innebär PBL funktionskontroll för inomhusmiljö?
  4. Vilka aktörer arbetar inom byggprocessen?
  5. Vad är en aktör Bygg?

Vad står det i BBR 6 251 om Ventilationsflöde?

6:251 Ventilationsflöde Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 golvarea. Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används.

Vad bör man i projekteringen ta hänsyn till när man fastställer erforderligt Ventilationsflöde i en byggnad?

Vad som sägs i BBR om reducering av luftflöden gäller både till- och frånluftsflöden. Ventilationssystem ska utformas så att erforderligt uteluftsflöde kan tillföras byggnaden.

Vad innebär PBL funktionskontroll för inomhusmiljö?

Av PBL framgår att syftet med funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader. PBL anger också att funktionskontroll av ventilationssystem, i de fall sådan krävs, ska utföras av en sakkunnig funktionskontrollant som byggnadens ägare utser.

Vilka aktörer arbetar inom byggprocessen?

Förfrågningsunderlag innebär att man, utifrån byggprojekteringen, med hjälp av sakkunniga har tagit fram bra beskrivningar och detaljer över olika åtgärder som ska genomföras under byggprocessen. De sakkunniga kan bland annat vara arkitekter, konstruktörer, elektriker, VVS-konsulter, ingenjörer och miljökonsulter.

Vad är en aktör Bygg?

Många aktörer är involverade i byggprocessen. För många är det kanske både första och sista gången man deltar, medan för andra är processen en återkommande arbetsuppgift utifrån den yrkesroll man har.