:

Vad menas med max tryckhöjd?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med max tryckhöjd?
  2. Vad är en Pumpkurva?
  3. Vad menas med sughöjd?
  4. Vad betyder MVP pump?
  5. Vilken pump ska man välja?

Vad menas med max tryckhöjd?

Med max tryckhöjd menas hur högt pumpen maximalt kan tryck upp vatten. Tryckhöjden mäts från vattenytan upp till slangens högsta punkt. Vid max tryckhöjd orkar pumpen endast trycka upp vatten så att det står vatten i slangen, men det rinner inget vatten ur slangen.

Vad är en Pumpkurva?

En pumpkurva, även kallad kapacitetskurva, har två axlar. Den horisontella axeln visar flödet (Q) genom pumpen, och den vertikala axeln visar trycket (H) som genereras av pumpen. Pumpkurvan beskriver pumpens maximal kapacitet vid olika tryckhöjder.

Vad menas med sughöjd?

Den totala sug- höjden, som uttrycks i meter vattenpelare (mvp), får inte överstiga 7 meter. Sughöjden räknar man ut genom att lägga samman ni- våskillnaden och friktion. Är sughöjden mer än 7 m måste du placera pumpen i ett pumphus någonstans mellan brunnen och huset.

Vad betyder MVP pump?

I pumpsammanhang är det däremot vanligt att tala om tryckhöjd i meter vattenpelare (mvp). Man menar då den höjd som trycket orkar trycka upp vätskan till. Detta beror på vätskans densitet och gravitationen (tyngdaccelerationen). Vanligtvis menar man underförstått vattens densitet och jordens gravitation.

Vilken pump ska man välja?

När du valt pumptyp gäller det att välja rätt modell. Olika modeller har olika kapacitet, och ger därför olika mängd vatten. Men den mängd vatten man får ut bestäms inte bara av pumpens maximala kapacitet. Nivåskillnaden, avståndet och dimensionen på ledningen är också faktorer som påverkar.