:

Vad är en Snöficka?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Snöficka?
 2. När behövs takstol?
 3. Hur många snözoner finns det i Sverige?
 4. Vad innebär Snözon 2?
 5. Vad innebär Snözon 2 5?
 6. Vilka laster finns på byggnader?
 7. Vad är Stomstabilitet?

Vad är en Snöficka?

I första hand ska man se upp med så kallade snöfickor, dvs snö som till följd av vind och byggnadens konstruktion samlats i lokala högar på taket. Vid dimensionering tas hänsyn till så kallade snöficksvärden men de extrema förhållanden som gör att även dessa snöficksvärden på många håll kan komma att överskridas.

När behövs takstol?

Takstolar är en av de viktigaste komponenterna i ett takbygge eftersom det är dessa som håller uppe taket. Tillsammans skapar takstolarna själva stommen för yttertaket. Därför är det av högsta vikt att se till att takstolarna följer rådande standard för att undvika olyckor med inrasade tak.

Hur många snözoner finns det i Sverige?

Det är mycket viktigt att alla byggnationer dimensioneras i enlighet med gällande regler. Dimensionerande snömängd varierar över landet. Boverket har tagit fram en lista och en karta med olika snözoner för dimensionerande snölast enligt Eurokod. Inom Sverige finns det 8 snözoner.

Vad innebär Snözon 2?

Snözonen anger vilken snölast som ditt garage skall klara. Det är beräknat så att ditt garage skall klara en snölast som kan uppstå en gång på en 50-årsperiod. Om du till exempel bor i en ort som har snözon 2,5 så skall ditt garage klara en snölast på 250 kg per kvadratmeter.

Vad innebär Snözon 2 5?

Snözonen anger vilken snölast som ditt garage skall klara. Det är beräknat så att ditt garage skall klara en snölast som kan uppstå en gång på en 50-årsperiod. Om du till exempel bor i en ort som har snözon 2,5 så skall ditt garage klara en snölast på 250 kg per kvadratmeter.

Vilka laster finns på byggnader?

Belastningar (laster) som byggnader och byggdelar utsätts för är t. ex:

 • Människor, maskiner och inventarier.
 • Vindlast, snölast.
 • Olyckslast, påkörningslast.
 • Jordtryck, dvs markens tryck mot husgrunden.
BE

Vad är Stomstabilitet?

Byggnadens stomstabilitet kontrolleras vanligtvis i byggnadens huvudriktningar var för sig. De horisontella laster som ska beaktas är vindlaster och horisontalkrafter till följd av snedställning av vertikalt bärande väggar.