:

Kan arbetstagaren återkalla beviljad semester?

Innehållsförteckning:

  1. Kan arbetstagaren återkalla beviljad semester?
  2. Kan arbetsgivaren dra tillbaka beviljad tjänstledighet?
  3. Hur sent får arbetsgivaren ändra semester?
  4. Kan man tvinga någon att jobba på semestern?
  5. Vad gäller vid avbruten tjänstledighet?
  6. Kan jag avbryta min planerade studieledighet och gå tillbaka till jobbet?
  7. Kan en arbetsgivare kräva att en arbetstagare avbryter sin sommarsemester?

Kan arbetstagaren återkalla beviljad semester?

Du kan inte ensidigt avbryta eller ändra din semester, men diskutera med din chef. Om din arbetsgivare beordrar dig att avbryta semester kan du inte neka.

Kan arbetsgivaren dra tillbaka beviljad tjänstledighet?

Du har rätt att avbryta din ledighet i förtid. Beroende på hur lång ledighet du har beviljats, kan din arbetsgivare skjuta på återgången i arbete en viss tid. Om du är ledig mer än en vecka men mindre än ett år, kan arbetsgivaren skjuta fram återgången i två veckor. Vid längre ledigheter gäller en månad.

Hur sent får arbetsgivaren ändra semester?

Bara om det finns särskilda skäl får arbetsgivaren ge besked senare än två månader före ledighetens början, dock om möjligt senast en månad före ledighetens början. Om du vill ta ut kortare ledighet, exempelvis enstaka semesterdagar, inom en snar framtid får du prata med din arbetsgivare och komma överens om det.

Kan man tvinga någon att jobba på semestern?

Din arbetsgivare kan inte tvinga dig att komma in och arbeta under din semester, för då är det inte semester. Naturligtvis kan en arbetsgivare och en arbetstagare komma överens om att arbetstagaren exempelvis går på semester två veckor, kommer tillbaka och jobbar en vecka och sen tar ut tre veckor till.

Vad gäller vid avbruten tjänstledighet?

Vanligtvis har arbetstagaren rätt att avbryta ledigheten i förtid, men arbetstagaren måste meddela arbetsgivaren en viss tid före återgången till arbetet. Det kan handla om två veckors eller en månads varsel beroende på hur lång ledigheten är.

Kan jag avbryta min planerade studieledighet och gå tillbaka till jobbet?

Kan jag avbryta min planerade studieledighet och gå tillbaka till jobbet? Ja. Om du har varit ledig i mindre än ett år har du rätt att gå tillbaka till din arbetsplats två veckor efter att du meddelat arbetsgivaren att du har avbrutit studierna. Har du varit ledig i över ett år gäller en månad.

Kan en arbetsgivare kräva att en arbetstagare avbryter sin sommarsemester?

Arbetsgivaren kan beordra en arbetstagare att avbryta sin semester för att komma in och arbeta. För att göra det måste dock arbetsgivaren ha tungt vägande skäl (inte utan fog).