:

Kan man säga upp ett hyresavtal?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man säga upp ett hyresavtal?
  2. Hur säger man upp ett andrahandskontrakt?
  3. När kan en hyresvärd säga upp ett hyreskontrakt?
  4. Kan man byta hyreslägenhet?
  5. Kan en ny hyresvärd säga upp ett hyreskontrakt?

Kan man säga upp ett hyresavtal?

Du som är hyresvärd kan säga upp ett hyresavtal med de uppsägningstider som står i lagen; 12 kap 4 § jordabalken. Uppsägningen ska vara skriftlig. Du ska skriva varför du inte förlänger hyresavtalet. Den skriftliga uppsägningen ska delges hyresgästen.

Hur säger man upp ett andrahandskontrakt?

Uppsägning av ett andrahandskontrakt ska göras skriftligen. Det räcker med ett e-mail OM mottagaren konfirmerar att de har tagit emot e-mailet och uppsägningen. Då är uppsägningen giltig per det datumet som mottagaren konfirmerar uppsägningen.

När kan en hyresvärd säga upp ett hyreskontrakt?

De vanligaste, och enligt Jordabalken, acceptabla skälen till att en hyresvärd kan säga upp en hyresgäst är, förutom att hyran inte erlagts i tid, att bostaden eller lokalen: Inte vårdats. Har använts till annat än vad den är avsedd till. Utan hyresvärdens godkännande upplåtits till tredje part.

Kan man byta hyreslägenhet?

Du kan bara byta hyresrätt mot hyresrätt. För att få byta bostad måste både du och den du ska byta med ha tillstånd av era hyresvärdar. Får ni inte det måste var och en söka och få tillstånd av hyresnämnden.

Kan en ny hyresvärd säga upp ett hyreskontrakt?

Den nya hyresvärden har inte rätt att säga upp dig. När ett hyreshus säljs följer skriftliga hyresavtal automatiskt med till den nya ägaren. Det är därför tryggt att ha ett skriftligt hyreskontrakt vid försäljning av fastighet. Ett muntligt hyresavtal gäller också, men bara om den nya ägaren vet om hyresavtalet.