:

Hur dras gränsen mellan ekonomisk och ideell skada?

Innehållsförteckning:

  1. Hur dras gränsen mellan ekonomisk och ideell skada?
  2. Vad innebär begreppet ren förmögenhetsskada?
  3. Vad är skillnaden mellan Inomobligatoriskt och utomobligatoriskt skadestånd?
  4. Vad är skillnaden på ekonomiskt skadestånd och ideellt skadestånd?
  5. Vad betyder Utomkontraktuellt skadestånd?

Hur dras gränsen mellan ekonomisk och ideell skada?

Inom skadeståndsrätten skiljer man mellan ekonomisk och ideell skada. Med ekonomisk skada avses ekonomiska förluster av olika slag (kostnader, inkomstförlust, intrång i näringsverksamhet). Ideell skada utgörs av förluster av icke-ekonomisk natur.

Vad innebär begreppet ren förmögenhetsskada?

Ekonomisk skada som inte har samband med en person- eller sakskada. Viktigt att lägga märke till är att ingen ska ha drabbats av en person- eller sakskada för att bestämmelsen ska bli aktuell.

Vad är skillnaden mellan Inomobligatoriskt och utomobligatoriskt skadestånd?

Skadeståndsrätten delas i regel upp i utomobligatoriskt skadestånd som avser det förhållande där parterna inte har något ingånget avtal som kan ligga till grund för skadestånd samt inomobligatoriskt skadestånd som avser förhållandet när det finns ett avtalsförhållande mellan parterna.

Vad är skillnaden på ekonomiskt skadestånd och ideellt skadestånd?

En typ av personskada som egentligen inte kan mätas i pengar. Till ideella skador räknas sveda och värk och lyte och men (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Motsatsen till ideell skada är ekonomisk skada.

Vad betyder Utomkontraktuellt skadestånd?

Terms in this set (42) Vad betyder utomkontraktuellt skadestånd? Skadeståndsskyldighet utanför kontraktsförhållanden.