:

Vad gäller vid uppsägning av abonnemang?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gäller vid uppsägning av abonnemang?
  2. Har Fonia bindningstid?
  3. Kan man pausa ett mobilabonnemang?
  4. Hur pausar jag mitt abonnemang Comviq?
  5. Är Tele2 telefoner låsta?

Vad gäller vid uppsägning av abonnemang?

Om du gör en uppsägning innebär det att avtalet upphör att gälla när bindningstiden går ut. Om du också har en avtalad uppsägningstid innebär detta att du behöver säga upp avtalet minst en till tre månader innan bindningstiden upphör. Du är alltså betalningsskyldig under hela bindningstiden.

Har Fonia bindningstid?

Abonnenten äger rätt att när som helst säga upp abonnemanget med iakttagande av 30 dagars uppsägningstid såvida inte annat avtalats. Abonnemanget upphör att gälla snarast efter uppsägningen eller vid den senare tidpunkt Abonnenten anger, bryts avtalet i förtid blir Abonnenten debiterad för resterande bindningstid.

Kan man pausa ett mobilabonnemang?

Totalt går det att pausa ett abonnemang i 12 månader i sträck och det minsta du kan pausa ett abonnemang är i 2 månader. När ett abonnemang har varit pausat i 12 månader behöver man vara aktiv i minst 12 månader innan det går att pausa abonnemanget igen.

Hur pausar jag mitt abonnemang Comviq?

För att säga upp ett abonnemang behöver du kontakta vår kundservice som du når på telefonnummer 0772-21 21 21 eller via vår mejl eller chatt som du hittar här nedanför. Du hittar de regler som gäller vid uppsägning av abonnemang i våra Allmänna villkor för Comviq. Du kan ladda ner dem genom att klicka på länken nedan.

Är Tele2 telefoner låsta?

IMEI är din telefons unika serienummer. Om du tappar bort din telefon eller om den blir stulen så behöver du ange IMEI-numret i din polis- och förlustanmälan. Tele2s kundservice kan då låsa din telefon så att inga obehöriga kan använda den. Det underlättar även polisens jobb då de vet vilken telefon som är just din.