:

Har inte fått orange kuvert?

Innehållsförteckning:

  1. Har inte fått orange kuvert?
  2. När kommer årets pensionsbesked?
  3. Vad är pensionsbesked?
  4. När får man röda kuvertet?
  5. När skickas det orangea kuvertet ut?
  6. Vem ska man fråga om pension?
  7. Hur mycket kan man få i premiepension?

Har inte fått orange kuvert?

Orange kuvert skickas ut januari till mars Pensionärerna får sitt kuvert i mitten av januari. Under perioden februari och mars får pensionssparare sitt kuvert. Tidpunkterna är inte exakta, förskjutning på en eller ett par dagar kan ske med anledning av posthanteringen.

När kommer årets pensionsbesked?

Innan den 13:e mars ska alla ha fått ha mottagit sitt pensionsbesked.

Vad är pensionsbesked?

I ditt pensionsbesked, också i folkmun kallat det orangea kuvertet ser du hur mycket du totalt har tjänat in till din allmänna pension. Din allmänna pension är basen i pensionspyramiden.

När får man röda kuvertet?

Det röda kuvertet från Collectum innehåller besked om hittills intjänad tjänstepension och en prognos över den framtida tjänstepensionen. Kuvertet skickas till den som arbetar som tjänsteman på ett privat företag med kollektivavtal, och kommer på posten och i den digitala brevlådan Kivra under april och maj.

När skickas det orangea kuvertet ut?

Har du någon gång tjänat in pengar till Avtalspension SAF-LO får du varje år ett pensionsbesked från Fora. Det börjar att skickas ut i mitten av april.

Vem ska man fråga om pension?

Besök närmaste servicekontor På servicekontoren träffar du servicehandläggare som kan hjälpa dig i frågor som rör din pension.

Hur mycket kan man få i premiepension?

Den sammanlagda pensionsrätten är 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, varav 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen. Pensionsgrundande inkomster är inkomster av arbete och ersättningar från socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.