:

Vad är ett funktionellt krav?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett funktionellt krav?
 2. Vad är funktionella tester?
 3. Vad är en kravspecifikation och varför och för vilka är den viktig?
 4. Vad är icke funktionella tester?
 5. Hur skriver man ett testfall?

Vad är ett funktionellt krav?

Vad är Funktionella krav? Funktionella krav beskriver hur systemet interagerar med användarna. Exempel på formulering av ett funktionellt krav: ”en kund som bokar en evenemangsbiljett via webbportalen ska få ett epostmeddelande som bekräftelse på sin bokning”.

Vad är funktionella tester?

test av att en produkt gör det den ska göra. – Kallas också för funktionell testning. – På engelska: functional testing.

Vad är en kravspecifikation och varför och för vilka är den viktig?

Kravspecifikationen garanterar att arbetet kan utföras med förväntad kvalitet samt med en rimlig och väl definierad tidsplan och budget. Specifikationen skapar samförstånd och säkerställer att både Ni som kund och webbyrån drar åt samma håll.

Vad är icke funktionella tester?

(non-functional testing) – test av andra aspekter av en produkt än dess rena funktion. – Ickefunktionell testning kan omfatta aspekter som användbarhet, dokumentation, energiförbrukning, kostnader, prestanda, säkerhet, underhållsmässighet och annat. Kallas också för ickefunktionstestning.

Hur skriver man ett testfall?

Vanliga fält i testfall

 1. ID (identitet) Fältet ID används för att underlätta korsreferenser testfallen sinsemellan samt från felrapporter till testfall. ...
 2. Rubrik. Rubriken ska vara en kort talande beskrivning av testfallet, t ex ”spara kund”. ...
 3. Förberedelser. ...
 4. Teststeg. ...
 5. Förväntat resultat. ...
 6. Återställning. ...
 7. Testdata. ...
 8. Prioritet.