:

Hur lång körtid?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång körtid?
  2. Hur tömmer man förarkort?
  3. Vad krävs av dig om du glömt ditt förarkort?
  4. Måste man ta ut förarkort?
  5. När får man köra på out läge?

Hur lång körtid?

Daglig körtid är summan av de körtider som ligger mellan två dygnsvilor eller mellan en dygns- och veckovila. Den dagliga körtiden får vara högst 9 timmar. Dock får den dagliga körtiden uppgå till 10 timmar två gånger per vecka. Maximal körtid per vecka är 56 timmar.

Hur tömmer man förarkort?

Något som måste göras dagligen för ett större företag är att administrera reglerna och följa upp tömningen av färdskrivarna i bussarna. För ett mindre företag sker det visserligen mer sällan, men utgör ändå en rejäl regelbörda. Tiden för att tömma förarkorten till digitala färdskrivare är idag 28 dagar.

Vad krävs av dig om du glömt ditt förarkort?

Du ska alltid använda ditt eget giltiga förarkort, det är inte tillåtet att använda någon annans förarkort eller ett förarkort som har anmälts som stulet eller borttappat. Om ditt kort stjäls, tappas bort eller inte fungerar ska du anmäla det till Transportstyrelsen.

Måste man ta ut förarkort?

Under arbetsdagen Om du byter fordon eller av någon annan anledning behöver ta ut ditt förarkort ur färdskrivaren och sedan använder det igen under samma arbetsdag ska du göra en manuell inmatning för den mellanliggande tiden.

När får man köra på out läge?

– Du får köra i out-läge när du utför en transport som är undantagen från kör- och vilotidsförordningen, (EU) , säger Transportstyrelsen. När man kör i out-läge, ska förarkortet sitta i eller inte? – Förarkortet behöver inte sitta i färdskrivaren när man utför en undantagen transport, lyder svaret.