:

Vem ansvarar för SBA?

Innehållsförteckning:

 1. Vem ansvarar för SBA?
 2. Hur fungerar SBA i företag?
 3. Hur gör man SBA?
 4. Vem genomför intern Brandskyddskontroll?
 5. Vad ingår i SBA?
 6. Vad gör man på heta arbeten kurs?
 7. Vem tar fram Brandskyddsbeskrivning?

Vem ansvarar för SBA?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget.

Hur fungerar SBA i företag?

SBA skyddar verksamheten och medarbetarna SBA innebär att du ska ha gjort allt du kan för att förhindra att det börjar brinna, skydda verksamheten, medarbetare, lokaler och inventarier. Om det ändå skulle börja brinna blir skadorna mindre med systematiskt förebyggande brandskydd.

Hur gör man SBA?

Kom igång med SBA

 1. Arbeta systematiskt. Att arbeta systematiskt innebär dels att du ska dokumentera ert brandskydd och dels att arbeta aktivt med det. ...
 2. Boka in ett uppstartsmöte. ...
 3. Övriga dokument. ...
 4. Exempel på SBA-dokumentation. ...
 5. Extern hjälp.

Vem genomför intern Brandskyddskontroll?

Intern Brandskyddskontroll – IBK-metoden för ditt systematiska brandskyddsarbete. Brandskyddsföreningen har arbetat fram metoden och produkten som hjälper dig att ta kontroll över företagets rutiner att hantera brandskyddet.

Vad ingår i SBA?

Vad ska SBA innehålla?

 • Brandskyddspolicy. ...
 • Byggnads-/verksamhets-/ brandskyddsbeskrivning samt riskbild. ...
 • Brandskyddsorganisation. ...
 • Brandskyddsregler, instruktioner och rutiner. ...
 • Utbildningsplan. ...
 • Kontrollsystem. ...
 • Uppföljning. ...
 • Övrig dokumentation.

Vad gör man på heta arbeten kurs?

Praktiken består av övning med handbrandsläckare och hantering av gasflaskor vid brand. Kursdokumentationen består av handbok samt tillstånd/kontrollista för tillfälliga Heta Arbeten. Pris: 2 950 kronor ex moms/deltagare. I priset ingår kurslitteratur och lunch.

Vem tar fram Brandskyddsbeskrivning?

I många fall är det lämpligast att ta hjälp av en brandkonsult som är brandingenjör eller motsvarande men i enklare fall räcker det att någon som har allmän kännedom om byggreglernas brandavsnitt tar fram dokumentationen.