:

Hur anges djup på sjökort?

Innehållsförteckning:

 1. Hur anges djup på sjökort?
 2. Hur djup är en farled?
 3. Vilken typ av Kartprojektion används för att göra ett sjökort?
 4. Vad betyder BYB på sjökortet?
 5. Är öppen farled?
 6. Vad heter publikationen som Sjöfartsverket ger ut och som innehåller förklaringar och förtydliganden av begrepp och symboler i sjökorten?
 7. Vilka olika sjökort finns det?

Hur anges djup på sjökort?

Mörkblå färg i sjökortet anger ett djup av noll till tre meter i Sjöfartsverkets sjökort. Ljusblå färg anger tre till sex meters djup och den vita färgen från sex meter och djupare. Hydrographica använder mörkturkos färg för noll till två meters djup.

Hur djup är en farled?

Farleden i Göta älv, mellan Skarvikshamnen och Ryahamnen, är ramad till 10.0 m djup vid MW och tillåter maximalt djupgående 9.3 m.

Vilken typ av Kartprojektion används för att göra ett sjökort?

De svenska kustsjökort använder Mercator projektion. Sjökort tryckta för 1960 och senare sjökort i skala mindre än 1:50.000 är gjorda med Mercator projektion. - Gauss projektion: Man tittar på ett område längs en meridian, dvs en smalt område som sträcker sig i nord-sydlig riktning.

Vad betyder BYB på sjökortet?

(Sidomärke) Ett sjömärke som märker ut gränsen för en farled. De är placerade på styrbords respektive babords sida om farleden i farledens utmärkningsriktning.

Är öppen farled?

Beslut om allmän farled meddelas då av Sjöfartsverket, som skall föra ett register över allmänna farleder. Bestämmelserna om allmän farled finns i lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.

Vad heter publikationen som Sjöfartsverket ger ut och som innehåller förklaringar och förtydliganden av begrepp och symboler i sjökorten?

Kort 1: Sjökortsymboler, innehåller de internationella och nationella symboler som visas i de svenska sjökorten. Publikationen köps via våra återförsäljare för sjökort.

Vilka olika sjökort finns det?

Det finns olika typer av sjökort:

 • Översiktskort används vid planläggning av längre resor.
 • Kustkort – för navigering längs med kusten (hjälper inte vid skärgården)
 • Skärgårdskort vid trängre farvatten och skärgårdar.
 • Hamnkort vid hamnområden. ...
 • Båtsportkort ungefär samma som skärgårdskort men med kompletterande uppgifter.