:

Hur räknar man ut sitt BMR?

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknar man ut sitt BMR?
  2. Hur räknar man ut met värde?
  3. Vad är mitt Pal värde?
  4. Vad är min aktivitetsnivå?
  5. Vad är kroppens basalmetabolism?
  6. Hur vet jag mitt kaloriunderskott?

Hur räknar man ut sitt BMR?

Så räknar du ut ditt BMR BMR räknas ut enligt följande formel: 0,0615 x kg kroppsvikt + 2,08. Svaret blir då energiförbrukningen per dygn mätt i MJ. Till denna siffra bör man addera 10 % om man idrottar hårt pga. större muskelmassa, vilket kräver mer energi i vila.

Hur räknar man ut met värde?

För att beräkna din totala energiförbrukning så används MET-värden. MET står för Metabolic Equivalent och används flitigt för att beräkna energiförbrukning. 1 MET motsvarar 3,5ml syre/kg kroppsvikt och minut.

Vad är mitt Pal värde?

Ett mått som beskriver den fysiska aktivitetsnivån är PAL (physical activity level, PAL) vilket definieras som den totala energiförbrukningen (total energy expenditure, TEE) dividerat med vilometabolismen (basal metabolic rate, BMR).

Vad är min aktivitetsnivå?

Baserat på kön, vikt, längd och ålder räknas din basalmetabolism (ditt grundläggande energibehov) ut och multipliceras sedan med aktivitetsnivån du har angett. Den kan du uppskatta med hjälp av exemplen nedan: Lite till ingen träning = Aktivitetsnivå: 1.2. Träning 1-3 dagar/vecka = Aktivitetsnivå: 1.375.

Vad är kroppens basalmetabolism?

Basalmetabolism, BMR (Basal Metabolic Rate) Vår basalmetabolism kan enkelt beskrivas som den mängd energi vi behöver för att hjärta, lungor och andra organ i kroppen ska fungera. BMR-värdet hos en man som väger 70 kg är ca 1 700 kcal per dygn.

Hur vet jag mitt kaloriunderskott?

Hur man beräknar ett kaloriunderskott i 3 steg

  • Män: BMR = 10 x vikt (kg) + 6.25 x längd (cm) – 5 x ålder (år) + 5.
  • Kvinnor: BMR = 10 x vikt (kg) + 6.25 x längd (cm) – 5 x age (år) – 161.
  • 500 kaloriunderskott per dag = 3,500 kaloriunderskott per vecka.
  • 700 kaloriunderskott per dag = 4,900 kaloriunderskott per vecka.