:

Hur ändrar jag min preliminärskatt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ändrar jag min preliminärskatt?
  2. Vad händer om man inte betalar preliminär skatt i tid?
  3. Måste man ändra preliminärskatt?
  4. Hur beräknas preliminärskatt?
  5. När kommer skatteåterbäringen för enskild firma?

Hur ändrar jag min preliminärskatt?

Du ändrar din preliminärskatt genom att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration. Du kan lämna omprövningen upp till sex månader efter beskattningsårets utgång. Du ska inte skriva något under Övriga upplysningar om att ansökan handlar om corona. Som företagare ansvarar du själv för att betala din preliminära skatt.

Vad händer om man inte betalar preliminär skatt i tid?

Vad händer om jag inte betalar? Det är viktigt att betala sin preliminärskatt i tid. Dröjsmål i betalning leder till underskott på ditt skattekonto med tillhörande kostnadsränta.

Måste man ändra preliminärskatt?

Du bör lämna en ny preliminär inkomstdeklaration om du tror att den slutliga skatten kommer att bli högre än den preliminära. Om skillnaden mellan den preliminära och den slutliga skatten är betydande måste du lämna en ny preliminär inkomstdeklaration.

Hur beräknas preliminärskatt?

Såhär fungerar preliminärskatt Preliminärskatten dras sedan automatiskt från lönen. När Skatteverket fått företagets antagande om hur stor inkomsten förväntas bli under året räknas en totalsumma fram. Preliminärskatten debiteras sedan månadsvis med en tolftedel av totalbeloppet per månad.

När kommer skatteåterbäringen för enskild firma?

Hur kommer mitt slutskattebesked att se ut och när får jag det? Du som redovisar näringsverksamhet i deklarationen får ditt slutskattebesked senast den 15 december. Detsamma gäller delägare eller företagsledare i fåmansföretag.