:

Var hittar jag KU55?

Innehållsförteckning:

  1. Var hittar jag KU55?
  2. Vem lämnar in KU55?
  3. Har inte fått KU55?
  4. Hur räknar man ut kapitaltillskott?
  5. Hur överlåter man en bostadsrätt?

Var hittar jag KU55?

Vi på SBC upprättar KU55 för de föreningar som vi förvaltar. Denna rapporteras till Skatteverket samt skickas till den före detta medlemmens folkbokföringsadressen och sammanställs alltid under januari året efter försäljning.

Vem lämnar in KU55?

Ett bostadsföretag eller en bostadsrättsförening ansvarar för att lämna kontrolluppgift (KU55) om en medlem säljer hela eller delar av sin bostadsrätt. Kontrolluppgift ska lämnas direkt efter försäljningen men senast den 31 januari året efter att bostaden har bytt ägare.

Har inte fått KU55?

Om du inte fått din kontrolluppgift (KU55) vid en försäljning av din lägenhet (skickas normalt ut i januari) måste du också kontakta Riksbyggen då det är de som sköter all administration kring detta. Du kan även registrera dig på Riksbyggens hemsida och komma åt dina avier digitalt från webbplatsen.

Hur räknar man ut kapitaltillskott?

Indirekta kapitaltillskott i en bostadsrättsförening beräknas utifrån av föreningen gjorda amorteringar med från verksamheten genererade medel. Man kan alltså inte bara ta upp ett lån och sedan amortera bort det för att erhålla kapitaltillskott.

Hur överlåter man en bostadsrätt?

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske genom försäljning, byte eller gåva vilket då innebär att äganderätten övergår till en annan person. Men innan en överlåtelse kan slutföras så måste den som ska ta över bostadsrätten godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen (6 kap. 5 § bostadsrättslag).