:

Vad gäller för R404A?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gäller för R404A?
  2. Vilken gas har högst GWP?
  3. Hur räknar man ut GWP?
  4. Vad krävs för att få arbeta med fyllning och tömning av luftkonditioneringssystem i fordon med mindre än 3 kg köldmedia?
  5. Kan man blanda olika köldmedium?

Vad gäller för R404A?

Blir R404A förbjudet? Stationär kyltrustning innehållande köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte installeras efter 2020 med undantag för militär utrustning eller utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C.

Vilken gas har högst GWP?

I de flesta fall utgår man från hur stora klimateffekter ett utsläpp av gasen får över en hundraårsperiod. Sammanräknat över den tiden får exempelvis ett metanutsläpp 25 gånger större inverkan på klimatet än ett lika stort utsläpp av koldioxidutsläpp, vilket uttrycks som att metan har ett GWP100-värde på 25.

Hur räknar man ut GWP?

Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man enkelt jämföra enskilda gasers bidrag till växthuseffekten. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppet (kg) av en växthusgas med gasens så kallade GWP-faktor (Global Warming Potential).

Vad krävs för att få arbeta med fyllning och tömning av luftkonditioneringssystem i fordon med mindre än 3 kg köldmedia?

Idag behöver verkstaden inte ackreditera sin verksamhet för att utföra tömnings-, reparations- och fyllningsarbeten på luftkonditioneringssystem med mindre än 3 kg köldmedium.

Kan man blanda olika köldmedium?

SV: Fylla på köldmedia i en AC Det finns kommersiella blandningar med propan/butan i R134a för att öka löslighet för tex. mineraolja - tex R413A är en blandning med 3% isobutan för att kunna fyllas i gamla R12-system med mineralolja.