:

Vad kostar ett nytt sopkärl?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar ett nytt sopkärl?
 2. Vad kan jag slänga i den gröna tunnan?
 3. Är sophämtning obligatorisk?
 4. Hur mycket kostar en soptunna?
 5. Var slänger man skinnskor?
 6. Måste man ha sophämtning vid fritidshus?
 7. Vem äger soptunnan?

Vad kostar ett nytt sopkärl?

Vill du byta sopkärl kostar det 350 kronor per kärl, oavsett om det gäller fritidshus eller permanentbostad. Men att byta till ett mindre kärl är gratis.

Vad kan jag slänga i den gröna tunnan?

Detta ska du slänga i den gröna tunnan:

 • Toalettartiklar.
 • Städartiklar.
 • Kladdiga förpackningar.
 • Trasiga kläder och skor.
 • Kuvert, kassett och videoband.
 • Kattsand och spån från smådjursburar i sluten påse.
 • Fimpar och snus.

Är sophämtning obligatorisk?

Nej, enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling.

Hur mycket kostar en soptunna?

– Det handlar förstås också om hur effektivt organisationen fungerar. Vad man har för drifts- och transportkostnader samt löneutvecklingen....Så här mycket kostar din sophämtning.

KommunPris per månadPris per år
Hallstahammar1031236
Halmstad1321584
Hammarö1111332
Haninge871044

Var slänger man skinnskor?

Trasiga skor kastar du i soppåsen eller lämnar på återvinningscentralen. Hela skor kan du sälja eller skänka bort.

Måste man ha sophämtning vid fritidshus?

Om du har ett fritidshus och använder det så att det uppstår avfall där, då behöver du ha ett abonnemang för avfall. Övernattning är ett exempel på när huset räknas som bebott. Även om du inte övernattar, men använder huset dagtid och det uppstår avfall, så behöver du ha sophämtning.

Vem äger soptunnan?

Kommunen äger din soptunna men du ansvarar själv för att den är ren och snygg.