:

Åt vilket håll ska parabolen riktas?

Innehållsförteckning:

  1. Åt vilket håll ska parabolen riktas?
  2. Får ingen signal från parabolen?
  3. Vilken satellit för Allente?
  4. Får inte in alla kanaler Canal Digital?
  5. Varför byter Viasat satellit?
  6. När bytte Viasat satellit?

Åt vilket håll ska parabolen riktas?

Använd parabolens gradskiva för att ställa in elevationsvinkeln (höjdvinkeln). Tips! Tänk på att om du står bakom antennen och vrider den åt vänster, så riktas parabolen öster ut. Rätt position hittar du enklast med hjälp av en kompass.

Får ingen signal från parabolen?

Om du inte får in någon satellitsignal eller har dålig signalkvalitet är det viktigt att du gör de justeringar som behövs.Om parabolantennen sitter så du kommer åt den och du inte utsätter dig för någon risk kan du göra nödvändiga justeringar själv.

Vilken satellit för Allente?

- Astra 4A (Sirius): Satellit som används av Allente och ligger 4.8 grader öst om 0-meridianen 4.8°E.

Får inte in alla kanaler Canal Digital?

Meddelandet kan bero på följande:

  • Obetald faktura - se steg 1 under åtgärder.
  • Kanalen ingår inte i ditt abonnemang (om du inte har HD-paketet på ditt abonnemang visas meddelandet på HD-kanalerna) - se steg 1 under åtgärder.
  • Programkortet har tappat signalen - se steg 2 under åtgärder.
  • Sändningsuppehåll på kanalen.

Varför byter Viasat satellit?

Viasat och Canal Digital har slagit samman och bildat det nya bolaget Allente. De två bolagen sänder idag ut tv via två olika satelliter. Nu kommer vi att gå över till en gemensam satellit (Thor). Därför behöver vi besöka våra kunder för att säkerställa att parabolen justeras till den nya, korrekta riktningen.

När bytte Viasat satellit?

Astra 5°E används framförallt för Viasats utbud. Satelliten hette tidigare Sirius 5°E, men den bytte i juni 2010 namn till Astra 5°E, då företaget SES-Astra tidigare under våren hade förvärvat hela Sirius6. I folkmun är satelliten dock fortfarande mest känd som Sirius.