:

Hur stryker man över text i dokument?

Innehållsförteckning:

 1. Hur stryker man över text i dokument?
 2. Hur skriver man ut en Google presentation?
 3. Hur gör man en ruta i Google Dokument?
 4. Hur gör man en upphöjt siffra i Google Docs?
 5. Hur sänker man bokstäver?
 6. Hur gör man en textruta i dokument?
 7. Hur sänker man ner en siffra i Word?

Hur stryker man över text i dokument?

Markera först texten eller en textruta som innehåller den text du vill stryka över. Så här stryker du över markerad text: Välj Format > Typsnitt > Genomstrykning. En överstrykningslinje visas på den markerade texten i samma färg som texten.

Hur skriver man ut en Google presentation?

Skriva ut en presentation

 1. Öppna en presentation i Google Presentationer på datorn.
 2. Klicka på Arkiv. Skriv ut utan ändringar: Klicka på Skriv ut. ...
 3. Klicka på Skriv ut.
 4. Välj utskriftsinställningar i fönstret som öppnas.
 5. Klicka på Skriv ut.

Hur gör man en ruta i Google Dokument?

Infoga text eller ett objekt

 1. Öppna en presentation på bilden där du vill lägga till ett objekt.
 2. Klicka på Infoga-menyn.
 3. Välj mellan följande alternativ: Textruta: Lägger till en ruta i bilden där du kan infoga text. Linje: Välj mellan flera olika typer av linjer.

Hur gör man en upphöjt siffra i Google Docs?

Om du till exempel vill öppna menyn Infoga på en Mac trycker du på Ctrl + Option + i. Skriv den understrukna bokstaven i om du vill välja Bild....Kortkommandon för Google Dokument.

Vanliga åtgärder
GenomstrukenAlt + Skift + 5
UpphöjdCtrl + .
NedsänktCtrl + ,
Kopiera textformateringCtrl + Alt + c

Hur sänker man bokstäver?

Använda kortkommandon för att använda upphöjd eller nedsänkt text. Markera texten eller talet. För upphöjd formatering trycker du på Ctrl, Skift och plustecknet (+) samtidigt. För nedsänkt formatering trycker du på Ctrl och plustecknet (+) samtidigt.

Hur gör man en textruta i dokument?

Infoga en textruta Gå till Infoga > textrutaoch välj sedan Rita textruta. Klicka eller tryck i dokumentet och rita textrutan så stor du vill ha den genom att dra. Om du vill lägga till text i en textruta markerar du i textrutan och skriver eller klistrar sedan in text.

Hur sänker man ner en siffra i Word?

Använda kortkommandon för att använda upphöjd eller nedsänkt text

 1. Markera texten eller talet.
 2. För upphöjd formatering trycker du på Ctrl, Skift och plustecknet (+) samtidigt. För nedsänkt formatering trycker du på Ctrl och plustecknet (+) samtidigt. (Tryck inte på Skift.)