:

Vilka parametrar ska ställas in vid optimering av en regulator?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka parametrar ska ställas in vid optimering av en regulator?
  2. Vad gör i delen i en PID regulator?
  3. Vad måste man veta för att använda Lambdametoden?
  4. Vad menas med Processförstärkning?
  5. Hur fungerar en PID?
  6. Vad gör en styr och Reglertekniker?
  7. Hur fungerar en PI regulator?
  8. Vad menas med kaskadreglering?
  9. Vad är Framkoppling?

Vilka parametrar ska ställas in vid optimering av en regulator?

Vanligen avses bara P-, I- och D-parametrarna men regulatorn innehåller fler parametrar som måste optimeras. Till dessa räknas bland annat samplingshastighet och dämpning. Det är viktigt att veta hur reglerkarakteristiken ska vara innan parameteroptimeringen påbörjas. PID-parametrarna kan optimeras på flera olika sätt.

Vad gör i delen i en PID regulator?

Regulatorn känner av skillnaden mellan är och börvärde (felet) med jämna mellanrum. En liten del av felet adderas sedan till I-delen. Detta innebär att I-bidraget ökar om börvärdet är större än ärvärdet och minskar om börvärdet är mindre än ärvärdet.

Vad måste man veta för att använda Lambdametoden?

Lambdametoden är en metod inom reglertekniken för att optimera regulatorer. Historiskt sett bygger de flesta metoder på att optimeringen ska bli så snabb som möjligt, det vill säga att processens nuvarande värde (ärvärdet) ska uppnå det önskade värdet (börvärdet) så snabbt som möjligt.

Vad menas med Processförstärkning?

Processförstärkningen (Kp) påverkas om dimensionen på styrdonet eller om mätområdet för en reglerkrets ändras. Regulatorförstärkningen (Kc) måste då också följaktligen ändras.

Hur fungerar en PID?

PID-regulator är en generisk benämning på en typ av regulatorer där en linjär kombination av proportionell, integrerande och deriverande verkan av ett reglerfel används för beräkning av en styrsignal.

Vad gör en styr och Reglertekniker?

Styr- och reglerteknik handlar om tekniska processer i olika typer av system. Exempel på processer kan vara luft- och vattentillförsel i fastigheter och olika typer av transportteknik. Processerna du lär dig mer om påverkar inomhusklimatet i fastigheter, vilket i sin tur påverkar drifts- och uppvärmningskostnader.

Hur fungerar en PI regulator?

PID-regulator är en generisk benämning på en typ av regulatorer där en linjär kombination av proportionell, integrerande och deriverande verkan av ett reglerfel används för beräkning av en styrsignal.

Vad menas med kaskadreglering?

Kaskadreglering. Kaskadreglerkretsen (eng. Cascade control) består av två reglerkretsar: en överordnad och en underordnad. Den överordnade reglerkretsen har huvudreglerstorheten som sitt ärvärde och är huvudregulatorn.

Vad är Framkoppling?

Framkoppling. Framgångsrik styrning kräver i allmänhet observation av vad som händer i processen så att styråtgärderna kan modifieras på basen av gjorda mätningar. Vanligtvis mäter man de variabler man önskar reglera. Detta leder till ett slutet reglersystem med återkoppling.