:

Vilket håll ska soluret peka?

Innehållsförteckning:

  1. Vilket håll ska soluret peka?
  2. Hur gör man ett solur?
  3. Hur rör sig solen över himlen?
  4. Hur ska ett solur stå?
  5. Var placerar man ett solur?
  6. Hur placerar man solur?
  7. Vad är det som begränsar användningen av soluret?
  8. Hur använder man en solur?
  9. Finns det några nackdelar med att mäta tiden med ett solur?

Vilket håll ska soluret peka?

Soluret ställs in med pilen mot nord.

Hur gör man ett solur?

Gör ett enkelt solur med hjälp av tolv stenar, markerade med siffrorna 6 till och med 18 och en pinne. Slå ner pinnen i marken och lägg stenarna i en halvcirkel på skuggsidan av pinnen. Markera ut varje helt klockslag, där pinnen skuggar, med en sten. Pinnens skugga visar vad klockan är.

Hur rör sig solen över himlen?

Solens skenbara rörelse över himlen går ibland lite fortare och ibland lite långsammare. Denna så kallade sanna soltiden avviker från medelsoltiden, som löper med jämn hastighet. Det kan röra sig om åtskilliga sekunder per dygn och ibland nästan en halv minut.

Hur ska ett solur stå?

Om urtavlan har timgradering skall tolvstrecket ligga rakt i norr. Ett vertikalsolur sätts upp vinkelrätt mot horisonten. Uret kan också ha tavlan i samma plan som jordens ekvatorsplan och kallas då "ekvatorialur".

Var placerar man ett solur?

Placera soluret på en solig plats i trädgården, med pilen åt norr.

Hur placerar man solur?

Placera soluret på en solig plats i trädgården, med pilen åt norr.

Vad är det som begränsar användningen av soluret?

Soltid är den tid som ett korrekt uppställt solur visar, men eftersom solens rörelse i ekliptikan inte är likformig blir soltiden lite ojämn, jämfört med hur vi i samhället mäter tiden med nya moderna metoder som är mer noggranna än solens gång.

Hur använder man en solur?

På plattan finns en vertikal stång som i vissa fall kan ha en genomborrad spets. Solen lyser på denna, vilket leder till att en skugga kastas bakom stången. Skuggan avbryts av en ljus punkt vilket bildas av hålet i stången.

Finns det några nackdelar med att mäta tiden med ett solur?

Nackdel: alla ljus brann inte lika snabbt. När man började behöva ta med sig klockan på armen kunde man inte använda varken solur, vattenur, sandur eller pendeluret.