:

Var sitter Skrovnumret på en båt?

Innehållsförteckning:

  1. Var sitter Skrovnumret på en båt?
  2. Hur bevisar man att man äger en båt?
  3. Hur vet man årsmodell på båt?
  4. Vilka båtar ska registreras?
  5. Hur veta årsmodell Yamaha båtmotor?
  6. Vad är CIN nummer?

Var sitter Skrovnumret på en båt?

Efter den måste alla båtar som släpps ut på marknaden ha ett WIN-nummer, även känt som skrovnummer. WIN-numret är en förutsättning för att båten ska kunna CE-märkas. WIN-numret finns på skrovet och placeras vanligtvis under fenderlisten på akterspegelns högra sida. WIN-numret är båtens ID-nummer.

Hur bevisar man att man äger en båt?

Följande handlingar krävs vid registrering av båt kopia på broschyr som visar längd, bredd och tekniska data om just den båttypen. Registreringsbevis, om ägaren är juridisk person. Registreringsbeviset får inte vara äldre än 1 år. För fiskebåt: Kopia på fiskelicens.

Hur vet man årsmodell på båt?

Månaderna är bokstaverade från A framåt, så bokstavskoden K avslöjar att båten är tillverkad i november. Numret som följer efter tillverkningsmånaden berättar tillverkningsåret. Här berättar nummer 5 att båten är tillverkad år 2005. De två sista tecknen avslöjar årsmodellen, båtens modellår är alltså 2006.

Vilka båtar ska registreras?

Vilka båtar ska registreras? Alla segel- och motorbåtar med en skrovlängd om 5,5 meter eller mer ska införas i trafik- och transportregistret. En farkost ska också registreras om motorns effekt enligt tillverkarens uppgift är minst 15 kW dvs. mer än 20 hästkrafter.

Hur veta årsmodell Yamaha båtmotor?

"66M" är en del av serienumret och kan även vara motorns "modellkod". "S" betyder standard rigglängd (kort rigg). "201380" är resten av serienumret. Bokstaven "T" längst ner i hörnet är årsmodellen/årsmodellskoden i detta fall 2000.

Vad är CIN nummer?

Instruktionsbok, tillverkarskylt och identifikationsnummer (CIN) är obligatoriska vid båttillverkning. Utrustning som tillhandahålls separat och motorer som ska CE-märkas ska också ha en instruktionsbok.