:

Vad är Tupler Python?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Tupler Python?
  2. Vad är Dictionary Python?
  3. Vad kan man lagra i en tuple?
  4. Vad betyder tuple?
  5. Hur skriver man en Tippel?

Vad är Tupler Python?

Tupler är mycket lika listor i Python. Precis som listor har de en ordning och de kan innehålla dubbletter och olika typer. Men det finns en viktig skillnad, och det är är en tupel inte går att ändra, den är oföränderlig (engelska: immutable).

Vad är Dictionary Python?

Vad är en dictionary i Python? En dictionary fungerar som ett uppslagsverk. Med en given nyckel, får du tillbaka värdet som nyckeln tillhör. Man kan likna det som en telefonlista, där varje person (nyckel) har ett telefonnummer (värde) kopplat till sig.

Vad kan man lagra i en tuple?

En tupel (eng. tuple) kan ses som en konstant lista. Storleken och innehållet kan inte förändras utan en ny kopia måste skapas med de nya förändringarna. Detta kommer att beskrivas i mer detalj i nästa kapitel.

Vad betyder tuple?

Inom matematiken är en tupel en ändlig objektsekvens, vars komponenter har var för sig en bestämd typ. En tupel bestående av n objekt kallas "n-tupel". Till exempel kan 4-tupeln vars komponenter är PERSON, ÅR, MÅNAD, DAG användas för att registrera att en person är född på en viss dag i en viss månad i ett visst år.

Hur skriver man en Tippel?

Först ger man tupeln ett namn, sedan tilldelar man alla värden inom en parantes ( ), där varje värde är separerade med ett kommatecken “,”. Observera att en tuple skapas med rundparantes, till skillnad från arrayen som skapas med hakparanteser [ ].