:

Hur byter man namn på Fortnite Xbox Series s?

Innehållsförteckning:

 1. Hur byter man namn på Fortnite Xbox Series s?
 2. Hur skapar man ett nytt Xbox konto?
 3. Hur gör man ett konto på Xbox?
 4. Hur man byter namn på Fortnite Mobile?
 5. Hur byter man namn på Fortnite på mobil?

Hur byter man namn på Fortnite Xbox Series s?

Välj din profil för att logga in. Bläddra åt höger till Inställningar och välj Profil. Välj Redigera profil > Gamertag > Ange ny gamertag.

Hur skapar man ett nytt Xbox konto?

Gör så här:

 1. Tryck på Xbox-knappen  för att öppna guiden.
 2. Välj Profil och system > Lägg till eller växla > Lägg till nytt.
 3. Ange e-postadressen för det Microsoft-konto du vill lägga till och tryck sedan på Retur. ...
 4. Ange lösenordet för det Microsoft-konto du vill lägga till och tryck sedan på Retur.

Hur gör man ett konto på Xbox?

På konsolen:

 1. Tryck på knappen för Xbox  för att öppna guiden och välj Profil och system > Lägg till eller byt > Lägg till ny.
 2. Välj Skaffa en ny e-postadress på skärmen för Logga in. Slutför konfigurationen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Hur man byter namn på Fortnite Mobile?

Ändra vårt nick i Fortnite

 1. Först och främst måste vi öppna webbläsaren och logga in på vårt Epic Games-konto (om vi inte redan har gjort det).
 2. Då går vi till kontoinformationssida, där vi klickar på blå penna ikon bredvid vårt namn.
 3. Där anger vi vårt nya namn och markerar rutan för att bekräfta.

Hur byter man namn på Fortnite på mobil?

Klicka Customize Profile. Klicka Change Gamertag till höger om din Gamertag. Alternativt kan du gå direkt till skärmen för att ändra Gamertag genom att klicka den här länken.