:

Har jag ett kontrollbehov?

Innehållsförteckning:

  1. Har jag ett kontrollbehov?
  2. Hur yttrar sig kontrollbehov?
  3. Vad menas med kontrollbehov?
  4. Vad kallas en person med kontrollbehov?
  5. Hur jobbar man bort kontrollbehov?

Har jag ett kontrollbehov?

Personer med kontrollmani överarbetar ofta småsaker och har svårt att göra undantag från regler. De kan också övervaka sina arbetskamrater. – Ett överdrivet kontrollbehov innebär inte bara merarbete, det skapar stress och kan ge prestationsångest. Det är också att avstå från utveckling.

Hur yttrar sig kontrollbehov?

Det yttrar sig ofta i beteenden som ger individen en känsla av kontroll, exempelvis att samla information, ta på sig ansvarsuppgifter, förbereda sig inför och utvärdera händelser i efterhand. Man kan ha ett större eller mindre kontrollbehov.

Vad menas med kontrollbehov?

Kontrollbehov kan vara ett sätt att försöka vara effektiv och hantera stress. Men det kan också vara ett tecken på att belastningen är för hög. Brist på spontanitet kan också handla om att för lite tid finns för avkoppling och roliga saker.

Vad kallas en person med kontrollbehov?

social ångest, GAD och tvångssyndrom (OCD). Vid tvångssyndrom kan det förekomma ett tvångsmässigt kontrollbehov. T. ex att vilja kontrollera elektrisk utrusning eller att dörren är låst när man går hemifrån.

Hur jobbar man bort kontrollbehov?

Om du lider av dina kontrollbehov, och inte klarar av att hantera dem på egen hand, kan du behöva professionell hjälp. Den metod som har mest forskningsstöd vid tvångssyndrom är en kognitiv beteendeterapeutisk metod som kallas exponering med responsprevention.