:

Hur omvandlar man Längdenheter?

Innehållsförteckning:

 1. Hur omvandlar man Längdenheter?
 2. Hur många nollor är det i ett ton?
 3. Vad menas med längdenheter?
 4. Hur förkortar man ton?
 5. När använder man prefix?
 6. Vilka längdenheter finns det?

Hur omvandlar man Längdenheter?

Detta är mycket bra att öva på: 1 meter = 10 decimeter. 1 decimeter = 10 centimeter. 1 centimeter = 10 millimeter....

 1. 1 decimeter = 0,1 meter.
 2. 1 centimeter = 0,1 decimeter.
 3. 1 kilometer = 0,1 mil.

Hur många nollor är det i ett ton?

När vi anger vikt så utgår vi från grundenheten kilogram, vilket vi förkortar som kg. I tabellen här nedanför kan du se hur vi kan omvandla mellan olika vanliga viktenheter. Till exempel kan vi läsa i tabellen att 1 ton är lika mycket som 1 000 kilogram (kg) och att 1 kg är lika mycket som 1 000 gram (g).

Vad menas med längdenheter?

En längdenhet är måttenheten för att mäta längder och avstånd. Alla längdenheter utgår från SI-enheten meter (m).

Hur förkortar man ton?

Tonnet med förkortningen t antogs av CIPM 1879 och är även godtagen för användning i Internationella måttenhetssystemet (SI). Detta är vad som vanligen avses när "ton" används i svenska.

När använder man prefix?

Ett prefix skrivs före en enhet för att göra enheten större eller mindre än vad den var. "Kilo-" i kilometer berättar för oss att vi har gjort enheten (meter) tusen gånger större. Här är en tabell över de flesta prefix som man använder idag. Dessa kallas för SI-prefixen och används inom SI-systemet.

Vilka längdenheter finns det?

Att gå mellan olika längdenheter

 • Milli (m), en tusendel.
 • Centi (c), en hundradel.
 • Deci (d), en tiondel.
 • Kilo (k), tusen.
 • Mega, (M), miljon.