:

Vad betyder inaktivt bolag?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder inaktivt bolag?
  2. Hur ser man ett företags omsättning?
  3. Hur aktiverar man ett vilande bolag?
  4. Var ser jag min omsättning?
  5. Hur gör man för att få ett aktiebolag vilande?

Vad betyder inaktivt bolag?

Att det inte bedrivs någon verksamhet i ett aktiebolag kallas ibland för att aktiebolaget är vilande. Men det är inte ett uttryck som har en fast betydelse. Att ett aktiebolag inte bedriver någon verksamhet kan ha flera olika förklaringar, exempelvis kan det vara ett nytt företag som ännu inte påbörjat sin verksamhet.

Hur ser man ett företags omsättning?

Genom att summera samtliga konton som avser försäljning av varor och tjänster får man fram företagets nettoomsättning. Det är som regel nettoomsättningen som avses när det talas om ett företags omsättning.

Hur aktiverar man ett vilande bolag?

Det finns inget formellt sätt att väcka eller aktivera ett vilande bolag, då vilande inte har någon juridisk betydelse. Om man börjar bedriva verksamhet genom bolaget igen måste man däremot se till att det är registrerat hos Skatteverket avseende f-skatt, moms och arbetsgivare om detta behövs.

Var ser jag min omsättning?

Nettoomsättningen bokförs årligen och finns att hitta i resultaträkningen.

Hur gör man för att få ett aktiebolag vilande?

Så definierar Skatteverket vilande bolag Skatteverket definierar ett aktie- eller handelsbolag som vilande om det inte har några tillgångar eller skulder och inte har någon verksamhet. Du anger att bolaget är vilande i inkomstdeklarationen, som alltså ändå ska lämnas in.