:

Vad är utgående flextid?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är utgående flextid?
  2. Hur mycket minus Flex?
  3. Vad är Flex grund?
  4. Hur mycket minus komp får man ha?
  5. Hur mycket Flex?
  6. Vad menas med att man flexar?
  7. Kan man ta ut komptid i pengar?

Vad är utgående flextid?

Flextid behöver finnas i ett lokalt avtal eller i en egen utfästelse av arbetsgivaren. Med flextid menas vanligen att du har rätt att kunna vara flexibel i hur du lägger din arbetstid i början och slutet av arbetsdagen inom ramen för fastlagda tider, till exempel klockan 7-9 eller 16-18.

Hur mycket minus Flex?

flextidssaldot medger överenskomma med anställd om flexledigt för delar av eller hela arbetspass. anses vara fullgjorda enligt normaltiden som finns i arbetstagarens schemalagda tid. 40 timmar och som mest minus 20 timmar. I mellanperioden finns möjlighet att ha saldo som ligger utanför denna ram.

Vad är Flex grund?

Förutom att betyda handlingen att visa att det är synligt och öppet, kan ”flex” också hänvisa till grundlösa floskler. Med andra ord kan slangen betyda en falsk bild som man skryter om utan en grund av äkta. Detta användningsfall av ”flex” ropar ut oäkthet.

Hur mycket minus komp får man ha?

Enligt Henric Ask, förbundsjurist hos LO-TCO Rättsskydd, begränsar inte arbetstidslagen hur mycket innestående komp man kan ha, däremot kan det finnas begränsningar i olika kollektivavtal. Men det gäller att se upp vid konkurser. Då får den anställde endast komptid som är intjänad de senaste tre månaderna.

Hur mycket Flex?

Damer har oftast en flex mellan 27-32 mm. Junior brukar få till det med en flex på 29-35. Till barn brukar vi rekommendera en flex på 32-36 mm. Allt beroende på hur mycket tyngd man lägger på klubban i skottet och hur mycket man orkar böja klubban.

Vad menas med att man flexar?

Inom främst styrketräning brukar man tala om att flexa sina muskler, vilket är det samma som att spänna musklerna. Ordet flexa kommer från flexion vilket har en annan betydelse.

Kan man ta ut komptid i pengar?

Rätten till att ta ut komptid i tid, pengar eller på annat sätt, regleras vanligtvis i kollektivavtal. Det kan även vara reglerat i ditt enskilda anställningsavtal. Avtalen kan då ange hur komptiden ska beräknas vid de olika möjligheterna till uttag. Arbetsgivaren ska följa de regler som det avtalats om.