:

Hur används GCS?

Innehållsförteckning:

  1. Hur används GCS?
  2. Hur kontrollerar medvetandet?
  3. Vad är RLS 85?
  4. Vad är Reaction Level Scale?
  5. Vad är AVPU?
  6. Varför har man Restless legs?

Hur används GCS?

GCS - Glasgow Coma Scale Med hjälp av GCS kan du bedöma hur och om patienten öppnar ögonen vid tilltal samt patientens motoriska och verbala respons. En patient som är helt medveten och som kan samarbeta kan ges max 15 poäng. Om poängen är under 3 innebär det att patienten är medvetslös.

Hur kontrollerar medvetandet?

Skaka försiktigt i personens axlar Om du hittar en person som verkar medvetslös, gå alltid fram och kontrollera medvetandet, (medvetandekontroll). Försök att få kontakt med personen genom att skaka försiktigt i personens axlar och fråga hur personen mår.

Vad är RLS 85?

RLS (reaction level scale, egentligen RLS 85) används i Sverige och delar av Skandinavien för bedömning av medvetandegrad. Glasgow Coma Scale (GCS) används i stora delar av övriga världen. Graderade skalor underlättar kommunikationen med andra vårdgivare och ska därför användas i kliniskt bruk.

Vad är Reaction Level Scale?

RLS-85 betyder Reaction Level Scale och är från år 1985. Det är en svensk klassificering av graden av medvetande eller medvetslöshet. Internationellt använder man oftast Glasgow Coma Scale. Skalorna skiljer sig i hur de bedömer patienten.

Vad är AVPU?

ett sätt att mäta medvetandegraden hos en patient: A-alert (eng.), patienten är fullt vaken; V-voice-responsive (eng.), patienten är slö men reagerar på tilltal; P-pain-responsive (eng.), patienten reagerar på smärta; U-unresponsive (eng.), patienten visar ingen reaktion.

Varför har man Restless legs?

RLS kan dels vara primär och är då ofta dominant ärftlig, dels sekundär till andra sjukdomar, framför allt uremi, järnbrist (med eller utan anemi), polyneuropati (till exempel på grund av diabetes, alkoholmissbruk, B 12-brist), Parkinsons sjukdom samt till graviditet (trefaldigt ökad risk).