:

Vad gör en Lekmannaövervakare?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en Lekmannaövervakare?
  2. Hur kan en villkorlig frigivning förverkas Vilka är stegen hos frivården?
  3. Vem kan bli Lekmannaövervakare?
  4. Vad gör en övervakare?
  5. Vad tjänar en biträdande övervakare?
  6. Vem utser övervakare?
  7. Vad tjänar man på att vara övervakare?

Vad gör en Lekmannaövervakare?

En stor del av frivårdens arbete bygger på frivilliga krafter i form av lekmannaövervakare. Syftet med lekmannaövervakare är att ge övervakningen en mer medmänsklig karaktär och möjliggöra en vardaglig tätare kontakt med klienten än vad som är möjligt för kriminalvården.

Hur kan en villkorlig frigivning förverkas Vilka är stegen hos frivården?

Vid allvarlig misskötsamhet kan frivården anmäla ärendet till övervakningsnämnden som kan besluta om att förverka dagar av den villkorligt medgivna friheten, upp till 90 dagar åt gången. Detta innebär att klienten får avtjäna denna tid i fängelse.

Vem kan bli Lekmannaövervakare?

Vill du bli biträdande övervakare? För att bli biträdande övervakare behöver du inte någon särskild utbildning. Det spelar heller ingen roll vad du arbetar med eller vad du har för bakgrund. Vi söker personer med olika bakgrunder och erfarenheter för att kunna matcha våra klienter så bra som möjligt.

Vad gör en övervakare?

En person som har i uppdrag att ha tillsyn över och ge hjälp åt personer som dömts till skyddstillsyn eller är villkorligt frigivna.

Vad tjänar en biträdande övervakare?

31 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vem utser övervakare?

Skyddstillsyn är en påföljd enligt Brottsbalkens28 kap BrB. För den som dömts till skyddstillsyn löper en prövotid på tre år. Under prövotiden ska den dömde vara skötsam och försörja sig efter förmåga. Samtidigt med domen utser tingsrätten en övervakare, som ska hjälpa och stödja den dömde.

Vad tjänar man på att vara övervakare?

31 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.